Kamery live
prognoza pogody

Zwolnienie z opłaty targowej nie zostanie przedłużone

23 czerwca 2020 01:02

Większość radnych odrzuciła zaproponowany przez Ewę Pawlikowską  projekt uchwały dotyczący przedłużenia zwolnienia z opłaty targowej. Do sprawy odniósł się zaraz potem burmistrz: “Opłata targowa w zgodnej opinii nie stanowi istotnego elementu kosztów, bo istotny koszt to są koszty pracownicze, dzierżawy, rezerwacji stoisk, natomiast opłata targowa jest w tej pozycji jednym z najniższych” – mówił Grzegorz Watycha. Zaznaczał też, że handlarze-przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do samorządu, mają możliwość skorzystania z tarczy antykryzysowej. 

Zwolnienie z opłaty targowej nie zostanie przedłużone

Radna Ewa Pawlikowska chciała wprowadzić projekt uchwał w sprawie czasowego zwolnienia z opłaty targowej “…w związku, z pismem, jakie do nas wpłynęło. Jest to kontynuacja poprzedniej uchwały, którą żeśmy wprowadzili. Tamta uchwała nie obowiązuje, w związku ze stanem pandemii istniejącym dalej chciałabym, aby ta uchwała została wprowadzona – wnosiła radna. 

Nieco zaskoczony przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Luberda zapytał, czy inni radni widzieli projekt uchwały oraz poprosił o wgląd w treść. Mimo stwierdzenia braku opinii prawnej i obecności podpisów jedynie 4 radnych, zdecydował się na głosowanie, w wyniku którego przy 11 głosach przeciw, 8 za i 2 wstrzymujących się, uchwała nie została wprowadzona do porządku obrad. 

Chwilę później do sprawy powrócił burmistrz Grzegorz Watycha, który sprawozdanie rozpoczął od zreferowania działań z dziedziny finansów. 

-W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych o ponad 1,4 mln zł, w tym udziały w PIT są niższe o ponad 1,3 mln zł, a udziały w CIT są niższe o 70 tys. zł. Wpływy z podatku od nieruchomości są niższe o 641 tys. zł. Dochody z czynszów są niższe o prawie 3 mln zł, w tym ulgi dla przedsiębiorców w kwocie ponad 100 tys. zł, pozostała różnica dotyczy rozliczeń z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – czynsz należny od spółki w kwocie prawie 2 mln zł zostanie zapłacony w kolejnych miesiącach. Niższe są również dochody z opłaty targowej o 130 tys. zł – wymieniał burmistrz spadki wpływów i dochodów, w porównaniu do roku ubiegłego -Muszę odnieść się do próby wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego zwolnienia. Proszę Państwo, odpowiedzialność za budżet, zaciągnięte zobowiązania, za to, żeby zrealizować wszystkie inwestycje, które są w trakcie, ale także, żeby wypłacać pensje pracownikom urzędu i jednostek, każą, żeby finanse traktować poważnie, a nie na zasadzie rzucania do budżetu kolejnych uchwał, ponieważ sytuacja jest poważna i wymaga poważnej dyskusji, a nie działania ad hoc.

W kolejnej części wypowiedzi skupił się już stricte na opłacie targowej, zaznaczając, że samorządy – w przeciwieństwie do przedsiębiorców – nie były chronione przed skutkami zamrożenia gospodarki w okresie epidemii koronawirusa. 

-Od 10 czerwca inkasenci pobierają opłatę. Opłata targowa w zgodnej opinii nie stanowi istotnego elementu kosztów, bo istotny koszt to są koszty pracownicze, koszty dzierżawy, rezerwacji stoisk, natomiast opłata targowa jest w tej pozycji jednym z najniższych kosztów. Poza tym, jeżeli osoby handlujące są przedsiębiorcami, miały możliwość skorzystania z tarczy antykryzysowej rządowej, natomiast miasto takich możliwości skorzystania na tych zasadach niestety nie miało. Samorządy muszą niestety włączać się, a same nie są chronione przed skutkami wywołanymi zamrożeniem gospodarki na czas ogłoszonego stanu epidemii. 

os 23.06.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również