Kamery live
prognoza pogody

Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości

Burmistrz Nowego Targu wydał komunikat w sprawie odśnieżania chodników oraz usuwania nawisów lodowych z dachów. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek systematycznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Co istotne, zabronione jest tak często praktykowane przez mieszkańców wyrzucanie śniegu i lodu na ulicę.

Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości

-Ponownie przypominam, że należy systematycznie oczyszczać i udrożniać chodniki przy nieruchomościach stanowiących Państwa własność lub zarządzanych przez Państwa. Dotyczy to również nieruchomości niezabudowanych i niezamieszkanych. Śnieg należy składować na skraju chodnika tak, by nie powodował utrudnień zarówno w ruchu pieszym, jak i kołowym. 

Jednocześnie przypominam o obowiązku usuwania nawisów lodowych z dachów budynków w celu wyeliminowania zagrożenia dla życia i zdrowia przechodniów. Zabrania się wyrzucania śniegu i lodu na ulicę – przypomina w komunikacie burmistrz miasta, dodatkowo informując, że właściciel lub zarządca nieruchomości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia będące następstwem niewywiązania się z powyższych obowiązków –Zgodnie z  kodeksem wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny albo karze nagany.

os 22.01.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

3 komentarze
666 17:57 22.01.2021

Kurcze wszyscy straszą i nakazują a kiedy to władza będzie odpowiedzialna za cokolwiek

321 15:41 22.01.2021

do 123 Panie miej Pan pretensje to rządzących, urzędnicy stosują się do prawa które oni ustalili...

123 13:05 22.01.2021

Ta w zimie to chodnik jest mój bo trza odśnieżać bo miastu się nie chce,to skoro tak to działa to w lecie też jest mój i mogę wypić piwo skoro jestem właścicielem chodnika. Niech się urzędnicy rusza tylki z krzeseł i poodsnierzaja.

Zobacz również