Kamery live
prognoza pogody

Zielone Podhale – idea klastra energii

9 czerwca 2016 20:13

Wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu nowotarskiego 8 czerwca spotkali się, aby omówić ideę utworzenia wspólnie przez instytucje publiczne, podmioty gospodarcze oraz uczelnie Klastra Energii "Zielone Podhale".

Zielone Podhale - idea klastra energii

      Podstawowymi założeniami klastra są: Radykalna poprawa stanu środowiska, jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa energetycznego i wzmocnienie lokalnej gospodarki, poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych, oraz odnawialnych źródeł energii. Klaster to formalno- prawna podstawa do wspólnego prowadzenia działań mających na celu poprawę jakości środowiska. Koordynatorem pracy klastra będzie Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

      Druga część spotkania została poświęcona technologii budowy, napraw i renowacji dróg gruntowych. Zaproszeni eksperci zaprezentowało technologię nazwaną EKODUKT.  Technologia polega na wbudowaniu specjalnych mieszanek glin i nieorganicznych substancji mineralnych wraz z kruszywami lokalnymi lub materiałem występującym w drodze. Zarówno mieszanka jak i jej wbudowanie przeszły pomyślne próby w testach laboratoryjnych,  na drodze wewnętrznej Tatrzańskiego Parku Narodowego i na ścieżkach turystycznych w Gorcach.

      Główną zaletą tej technologii jest możliwość wykorzystania lokalnych surowców mineralnych, drobnych frakcji odpadów wydobywczych czy też urobku z naprawianej drogi lub ścieżki. Umożliwia to oszczędną budowę dróg gruntowych przy jednoczesnym zachowaniu ich ekologicznego charakteru. Przyszłość tej technologii jest związana z polepszeniem skomunikowania wsi, bieżącym utrzymaniem szlaków turystycznych i budową ekologicznych ścieżek rowerowych. Opracowana technologia ogranicza możliwość rozmywania i wypłukiwania dróg gruntowych, a wszelkie prace naprawcze w tych drogach mogą być wykonywane bardzo szybko i z ograniczeniem kosztów prac.

oprac. MSX
fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

NT24TV 09.06.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również