Kamery live
prognoza pogody

Zbliża się remont zakopianki na odcinku Stróża – Pcim

20 sierpnia 2022 08:19

Na odcinku 3 km jezdni prawej drogi ekspresowej S7 odcinku Stróża – Pcim wyremontowana zostanie nawierzchnia, na której stwierdzono spękania siatkowe, deformacje i ubytki. W trakcie badań stwierdzono także pogarszające się warunki szorstkości nawierzchni. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 22 sierpnia 2022 r. a zakończenie ok. 19 września 2022 r., w zależności od warunków atmosferycznych.

Zbliża się remont zakopianki na odcinku Stróża - Pcim

Remont polegał będzie na frezowaniu całej szerokości prawej jezdni, na głębokość 4 cm (warstwa ścieralna) oraz dodatkowo na pasie zewnętrznym (pas ruchu powolnego) frezowaniu na głębokość 8 cm pod wymianę warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Po zakończeniu prac związanych z ułożeniem warstwy wiążącej będzie układana warstwa ścieralna (górna) o grubości 4 cm.

Po zakończeniu prac bitumicznych pobocza drogi będą uzupełnione materiałem z destruktu, odtworzone zostaną dylatacje bitumiczne na obiekcie w Stróży. Ostatnim elementem będzie odtworzenie oznakowania poziomego i jeżeli tylko pogoda pozwoli prace te będą wykonywane wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by zminimalizować utrudnienia w ruchu.

W trakcie prac jezdnia prawa S7 zawężona będzie do jednego pasa ruchu, co spowoduje utrudnienia dla kierowców, na odcinku od km 5+900 do km 8+900, przy czym odcinki robocze zostały podzielone na krótsze, tak aby prace bitumiczne mogły zostać wykonane od poniedziałku do czwartku przy zawężeniu ruchu do jednego pasa z udrożnienie jezdni do dwóch pasów ruchu od piątku (godz. 12:00) do poniedziałku (godz. 7:00). W weekendy prace nie będą prowadzone.

  • Pierwszy odcinek (od km 5+900 do km 7+000) będziemy remontować od 22 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 (ułożenie warstwy ścieralnej).
  • Drugi odcinek 2 (od km 7+000 do km 8+000) – od  29 sierpnia do 1 września 2022 r. (ułożenie warstwy ścieralnej).
  • Trzeci odcinek 3 (od km 8+000 do km 8+900) – od 5 września do 8 września (ułożenie warstwy ścieralnej).

Każdorazowo w piątek czyli 26 sierpnia, 2 września i 9 września do godzin południowych będzie porządkowany teren wykonanych prac z danego tygodnia i przestawiana czasowa organizacja ruchu na kolejny etap prac.

W okresie od 12 do 19 września 2022 r. odtworzona będzie dylatacja na obiekcie mostowym, uzupełnione pobocza z destruktu, odtworzone oznakowanie poziome oraz prace porządkowe.

Podane terminy mogą ulec zmianie w momencie pogorszenia się warunków atmosferycznych (opad deszczu). O ewentualnych zmianach w harmonogramie będziemy informować na bieżąco.

Koszt remontu wyniesie ok. 3,5 mln zł.    

/źródło: GDDKiA w Krakowie/

Piotr Starmach 20.08.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również