Kamery live
prognoza pogody

Zaskoczenie zwolnionego naczelnika i oświadczenie burmistrza

4 stycznia 2022 14:40

NOWY TARG. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta, Dariusz Jabcoń, nie ukrywa zaskoczenia trybem i formą zwolnienia go decyzją burmistrza Grzegorza Watychy tuż przed Sylwestrem.

Zaskoczenie zwolnionego naczelnika i oświadczenie burmistrza

Tym bardziej, że po 25 latach pracy w magistracie miał już nadzieję na jubileuszową nagrodę, a takiego rozwoju wydarzeń nie zwiastowało żadne wcześniejsze upomnienie, nie mówiąc już o naganie.

– Nie było nawet rozmowy, tylko wezwanie i wręczenie… – mówi nie bez przykrości.

Jego powołany sześć lat temu wydział zajmował się materią trudną i obszerną, a jeśli chodzi o kontrole i kierowanie wniosków o ukaranie na drogę sądową – także sprawami konfliktogennymi. Obszerne i częste były również sprawozdania z działań prezentowane na sesjach Rady Miasta tudzież w odpowiedzi na pytania ze strony mediów.

Ponieważ zwolnienie naczelnika zbiegło się w czasie z intensyfikacją „czarnego piaru” ze strony Polskiego Alarmu Smogowego, wiele osób łączy decyzję burmistrza z przypisaniem mu odpowiedzialności za stan powietrza w mieście, czyli nieskuteczność działań podejmowanych w celu zmniejszenia niskiej emisji. Na relacje z szefem wydziału po okresie „docierania się” nie narzekały natomiast liderki Nowotarskiego Alarmu Smogowego, Magdalena Cygan i dr Lidia Kołodziej. W wielu przypadkach były to konsultacje i współdziałanie.  

– W swoim czasie wydam oświadczenie – zapowiada zwolniony naczelnik.– W swoim czasie, to znaczy po zajęciu stanowiska przez Sąd Pracy.

Burmistrz Grzegorz Watycha, pytany o przyczyny nagłego zwolnienia naczelnika Dariusza Jabconia, również o to, co ta decyzja kadrowa ma zmienić w funkcjonowaniu wydziału, przekazał nam dziś oświadczenie treści jak niżej. 

 Z uwagi na pojawiające się doniesienia prasowe, dotyczące rozwiązania stosunku pracy z Panem Dariuszem Jabconiem – dotychczasowym Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ, Burmistrz oświadcza, że przyczyny zwolnienia nie mogą zostać ujawnione, a to z uwagi na treść art. 11(1) kp., z którego wynika, że Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste Pracownika.

Jednocześnie można stwierdzić, iż nie zachodzą jakiekolwiek przeszkody dla publicznego ujawnienia zarzutów (podstaw faktycznych i prawnych zwolnienia) przez samego zainteresowanego, Pana Dariusza Jabconia.

Nadmienić należy, że Urząd Miasta Nowy Targ planuje podjęcie działań w zakresie zmian w strukturze organizacyjnej, w celu poprawy funkcjonowania Urzędu i niezawodności realizacji zadań.   

                                Burmistrz Grzegorz Watycha

(asz)

Anna Szopińska 04.01.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również