Kamery live
prognoza pogody

Zarząd Powiatu Nowotarskiego – z absolutorium

26 czerwca 2020 18:30

W dniu wczorajszym odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym. Obszerną część obrad zajęła analiza sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2019 rok. Jej pokłosiem było udzielenie Zarządowi Powiatu Nowotarskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu, co było najistotniejszym punktem posiedzenia.

Zarząd Powiatu Nowotarskiego - z absolutorium

Podczas absolutoryjnej Sesji, sekretarz Powiatu Nowotarskiego Bartłomiej Garbacz przedstawił Raport o stanie powiatu – dokument,  który co roku jest obligatoryjnie przygotowywany przez samorząd powiatowy. Opracowanie zawiera podsumowanie działalności rady, zarządu, stan finansów powiatu, opis działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz jednostek podległych zarządowi powiatu. Cały raport jest dostępny pod adresem https://www.nowotarski.pl/wazne-dokumenty/dokumenty/raport-o-stanie-powiatu-nowotarskiego-za-rok-2019-858.html. Po debacie nad treścią raportu Rada udzieliła Zarządowi wotum zaufania.

– Jesteśmy aktywnym samorządem i nie ograniczamy się do samej administracji. Poszukujemy pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych, realizujemy szereg inwestycji drogowych i edukacyjnych, wspieramy finansowo nowotarski szpital. To wszystko wymaga środków, dlatego budżet za rok 2019 był kolejnym trudnym, ale ambitnym budżetem i cieszę się, że udało się nam go zrealizować – mówił po sesji Bogusław Waksmundzki, wicestarosta – Realizacja budżetu była prowadzona w warunkach presji na wydatki bieżące powodowane między nimi wzrostem cen i wzrostem płacy minimalnej, niedoszacowania zadań oświatowych pogłębionego wzrostem wynagrodzeń nauczycieli – dodał.

Na szkoły w 2019 r. wydano 68,716 mln złotych, a ogólnie na oświatę blisko 85,4  mln zł. To ponad 1/3 wszystkich wydatków, jakie Powiat zrealizował w poprzednim roku. Kwota 2,25 mln zł  była związana głównie z dostosowaniem szkół do podwójnego rocznika – Nie zamierzamy oszczędzać na szkołach. Wiedza i umiejętności to przyszłość naszych dzieci, a co za tym idzie powiatu i regionu – komentował Bogusław Waksmundzki.

Kolejną dziedziną, w którą Powiat mocno inwestuje są drogi. W 2019 roku na transport – remonty dróg i budowę chodników – w powiecie wydano 33 miliony złotych. Do  tego trzeba dodać środki bezpośrednio wykorzystane na działania mające na celu utrzymanie i przebudowę dróg – 8,2 mln zł. – Warto wspomnieć chociażby takie inwestycje, jak rozbudowa drogi powiatowej Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia, przebudowa ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu, rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Ochotnica Górna oraz Ochotnica Dolna – wymienił Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego.Podkreślił, że sytuacja finansowa Powiatu jest stabilna.

Mamy na to twarde dowody. W rankingu finansów samorządu terytorialnego, który był przygotowywany na tegoroczny Europejski Kongres Samorządów zajmujemy 134. pozycję (na 314 powiatów ziemskich). W porównaniu z wieloma powiatami regionu to bardzo dobre miejsce np. powiat limanowski zajmuje 147 miejsce, suski 138.. Oczywiście są lepsi, jak powiat myślenicki z 67. lokatą, ale to oznacza, że musimy nadal pracować. Co roku jest lepiej – przekonywał.

Choć udzielenie absolutorium było najważniejszym elementem Sesji, radni podczas obrad podnosili też inne kwestie. 

W ramach interpelacji radny Marek Szarawarski wnioskował o sporządzenie wystąpienia do władz krajowych o rozszerzenie programu Czyste Powietrze dla wspólnot mieszkaniowych, oraz uwzględnienie w nim możliwości wykorzystania odnawialnych  źródeł energii. Apelował również o podjęcie działań wspierających placówki oświatowe przy sanatoriach uzdrowiskowych, ponieważ w związku z panującą pandemią, subwencja oświatowa naliczona dla nich w następnym roku będzie znacząco obniżona, a nauczyciele będą zagrożeni zwolnieniami.

Radny Michał Borzęcki podniósł zaś problem skrzyżowania ulicy Św. Anny i Grel w Nowym Targu, gdzie planowana była inwestycja powiatowa.

Na posiedzeniu gościła zdalnie Urszula Słowik, Kierownik Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Targu, która odpowiadała na pytania związane z możliwością wprowadzenia dyżurów lekarza orzecznika ZUS w Nowym Targu. W wyniku wcześniejszych interwencji m.in. radnych powiatowych, ZUS wyraził zgodę na realizację tych dyżurów. Przygotowano również stosowny gabinet lekarski. Problemem pozostaje brak chętnych lekarzy. ZUS poszukuje ich od dłuższego czasu. W związku z zaistniałą sytuacją padła również prośba, aby radni wykorzystując swoje kontakty pomogli znaleźć i zachęcić lekarzy do podjęcia funkcji lekarzy orzeczników.

Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska omówiła kwestie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające głównie z utworzenia nowej linii autobusowej dofinansowanej z funduszu rozwoju przewozów autobusowych,  biegnącej przez teren Gminy Raba Wyżna. Powiat nie ponosi kosztów finansowych z tego tytułu, jednak następują przepływy finansowe. Ze zmianą tą wiązało się późniejsze podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Zmiany budżetowe dotyczyły również przesunięcia środków dla szpitala na wyposażenie nowoczesnego laboratorium, które będzie realizować m.in. badania związane z koronawirusem. Pozostałe zmiany związane są z zadaniami drogowymi.

Jednym z tematów posiedzenia były kwestie oświatowe związane ze zmianą uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Powiatu Nowotarskiego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

źródło: nowotarski.pl /Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

os 26.06.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również