Kamery live
prognoza pogody

Zakład Zieleni “jest zobowiązany do właściwego utrzymania stanu drzew”. Przycinka, wycinka, ale i nowe nasadzenia

21 marca 2020 22:25

Budki dla ptaków i wiewiórek, hoteliki dla owadów, miododajna roślinność, nasadzenia dużej ilości nowych drzew oraz plany utworzenia łąk kwietnych i bylinowych. Choć odpowiedź na interpelację rozpoczęła się od tematu głośnej wycinki, dowiadujemy się z niej także sporo o proekologicznych działaniach Zakładu Zieleni. 

Zakład Zieleni

W swojej interpelacji, radna Agata Michalska zapytała w imieniu mieszkańców m.in. o to, dlaczego tegoroczna wycinka drzew na terenie Nowego Targu “była  aż tak duża” i czy była wcześniej planowana. Odpowiedź, jaką otrzymała, jest długa i wyczerpująca.

-Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu co roku na terenie miasta w okresach do tego przeznaczonych dokonuje przeglądów, cięć pielęgnacyjnych, a gdzie jest to konieczne wycinek drzew. Są to zabiegi konieczne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia – odpisuje radnej burmistrz Nowego Targu, Grzegorz Watycha – Zakład administruje znaczne tereny rekreacyjne takie jak: parki, skwery oraz teren cmentarza komunalnego i jest zobowiązany do właściwego utrzymania stanu drzew. Drzewa zgłoszone do wniosku o wycinkę przez Zakład są wybierane przez komisję złożoną z co najmniej z trzech osób, które posiadają wiedzę zarówno merytoryczną z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu, jak również praktyczną z zakresu różnych technik cięcia drzew na terenach miejskich. Każde drzewo zgłaszane do wniosku jest skrupulatnie opisane z jakiego powodu zostaje zgłoszone, co potwierdzają zdjęcia dołączane do wniosku. Dodatkowo po złożeniu wniosku następuje wizja lokalna w terenie, a ostateczną decyzję dla terenów gminnych wydaje Starosta Nowotarski. Należy podkreślić fakt, że Zakład nie wykonuje jedynie wycinek z własnych wniosków, ale również wszelkie wycinki na podstawie pozwoleń jakie uzyskuje Urząd Miasta Nowy Targ.

Dodatkowo, na terenach nie stanowiących własności Gminy Miasto Nowy Targ, Burmistrz wydaje decyzje zezwalające na wycinkę drzew na wniosek m.in.: firm, spółdzielni, instytucji.

-Drzewa te są w większości przypadków w złym stanie zdrowotnym lub są całkowicie obumarłe. W zamian za wycięte drzewa są proponowane nasadzenia zastępcze a także naliczana jest opłata środowiskowa. W uzasadnionych przypadkach następuje odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.

Radna zapytała też o wycinkę drzew z budkami dla ptaków. 

-Jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja i na drzewie, które zostało zgłoszone do wycinki znalazłaby się budka lęgowa, to wtedy jest ona kontrolowana i przenoszona na inne drzewo. Jednocześnie chcę podkreślić, że wycinka drzew prowadzona jest poza okresem lęgowym ptaków i zawsze mamy na uwadze dobro zarówno ptaków jak i owadów – zapewnił burmistrz, posiłkując się szeregiem informacji na temat proekologicznych działań Zakładu Zieleni. To budki dla ptaków i wiewiórek, hoteliki dla owadów, miododajna roślinność, nasadzenia nowych drzew oraz plany utworzenia łąk kwietnych i bylinowych. 

-Zakład zakupił w roku 2018 znaczną ilość budek dla różnych gatunków ptaków, nietoperzy, wiewiórek oraz hoteliki dla owadów. Dodatkowo Zakład w ramach swojej działalności prowadzi proekologiczne działania wprowadzając do miast roślinność miododajną w postaci nasadzeń sezonowych z kwiatów i krzewinek na rondach, w parkach i przy ulicach miasta. Co roku Zakład dokonuje nowych nasadzeń drzew i tak w roku 2019 nasadzono 150 sztuk drzew takich jak: lipy, dęby, buki i brzozy. Co roku prowadzona jest również akcja nieodpłatnego przekazania mieszkańcom Miasta Nowy Targ sadzonek drzewek zakupionych ze środków Gminy Miasto Nowy Targ, celem dokonania nasadzeń na terenach prywatnych. W roku bieżącym Zakład ma w planach nasadzenie 50 sztuk nowych drzew. Wszystko po to aby zwiększyć ilość wysokiej zieleni w mieście. Przy doborze gatunkowym bierze się pod uwagę ich wpływ na środowisko oraz polepszenie warunków siedliskowych dla pszczół i innych pożytecznych owadów. W planach Zakładu jest również dalsze poszerzenie terenów przyjaznych nie tylko dla ludzi ale i dla zwierząt poprzez tworzenie między innymi łąk kwietnych i bylinowych.

os 21.03.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również