Kamery live
prognoza pogody

Zakład Zieleni: czterech kandydatów na dyrektora, jeden rekomendowany

17 stycznia 2019 12:26

NOWY TARG. Po złożeniu rezygnacji przez Michała Rubisia – dyrektora Miejskiego Zakładu Zieleni i Rekreacji – do ogłoszonego przez burmistrza konkursu na to stanowisko stanęło czterech kandydatów. Jeden spośród nich został rekomendowany przez komisję do finalnej rozmowy z burmistrzem.

 

Zakład Zieleni: czterech kandydatów na dyrektora, jeden rekomendowany

W pierwszym etapie czwórka kandydatów była poddana ocenie formalnej i wszyscy przeszli ją pomyślnie, spełniając wymogi określone w warunkach konkursu. Trzech spośród nich to osoby miejscowe, natomiast jedna – spoza Nowego Targu. Drugim etapem była rozmowa kwalifikacyjna, po której wybrany kandydat – akurat miejscowy – uzyskał rekomendację. Podjecie decyzji o wyborze następcy dyrektora Rubisia burmistrz Grzegorz Watycha zapowiada w przyszłym tygodniu.

Michał Rubiś Zakładem Zieleni kierował 6 lat, a termin ustania stosunku pracy mija mu końcem lutego. Jego następca stanowisko powinien objąć 1. marca.

– Dobrze jednak, gdyby – ze względów praktycznych – wcześniej mógł zostać wdrożony – mówi wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek o następcy dyrektora Rubisia. – Trochę czasu zajmie też protokolarne przekazanie środków trwałych.

Ma to uzasadnienie w szerokim zakresie obowiązków Zakładu, który administruje cmentarzem komunalnym, zajmuje się pobieraniem opłat targowych, utrzymaniem zieleni, gazonów i kwietników – również na kopułach rond – odśnieża miejskie ciągi piesze, przygotowuje teren i infrastrukturę techniczną dla imprez masowych, dba o utrzymanie czystości i porządku gdy one trwają, następnie sprząta. Akcyjnie także wykasza rejony wałów w zastępstwie Wód Polskich.

Do niego należy utrzymanie terenów parkowych (Park Miejski, Miasteczko Komunikacyjne) fontann oraz ścieżek rowerowych – łącznie z odśnieżaniem – opróżnianie  miejskich koszy, obsługa słupów reklamowych (tzw. okrąglaków) oraz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, których w obszarze miasta jest już 50. Wiosną, latem i jesienią Zakład zamiata miejskie ulice i drogi, utrzymuje także zieleńce wzdłuż dróg, mając pieczę nad terenami zielonymi o łącznej powierzchni ok. 40 hektarów. Pod jego opieką są siłownie „pod chmurką”, Strefa Relaksu nad Białym Dunajcem i kilka ogólnodostępnych placów zabaw. Obsługuje Strefę Płatnego Parkowania, toalety publiczne w parku oraz parkingi przy ulicach Harcerskiej, Kościuszki i Parkowej. Wykonuje również pionowe oznakowanie ulic. Pierwszy etap ubijania tras biegowych również był dziełem Zakładu. Jego pracownicy stale natomiast przygotowują i utrzymują pętlę biegową na „kole” lodowisku.

Do tego dochodzą obsługa, utrzymanie i remonty parku maszynowego, który jest liczny. Wszystko to – siłami 25 pracowników fizycznych i 10 pracowników administracji.

Rozmaitych zadań więc Zakład Zieleni niemało, a oczekiwania miasta i mieszkańców są duże.

(asz)

Fot. (os)

 

 

Anna Szopińska 17.01.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również