Kamery live
prognoza pogody

XXXVII Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

22 grudnia 2021 08:00
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już o 12.00 w środę rozpocznie się XXXVII Sesja Rady Miasta Nowy Targ. Transmisję z obrad można śledzić za pośrednictwem portalu Nowytarg24.tv.

Program obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
6. Prezentacja zrealizowanych inwestycji w 2021 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2022;
b) zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu w związku ze zmianą siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu;
c) przedłużenia umowy najmu;
d) zmiany Uchwały Nr XXXIII/361/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania;
e) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Nowotarskiego na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Nowy Targ – Czarny Dunajec – Chochołów i Nowy Targ – Łapszanka;
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2021- 2031;
g) zmian Uchwały Budżetowej na 2021 r. Nr XXVI/294/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie miasta;
h) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2022-2030;
i) Budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2022.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Piotr Starmach 22.12.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również