Kamery live
prognoza pogody

XXXVII Sesja Rady Miasta Nowy Targ – na żywo już dziś!

29 maja 2017 06:09
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już dziś od godziny 15:00 - jak zwykle tylko u nas - bezpośrednia transmisja z XXXVII Sesji Rady Miasta. Jak przebiegała współpraca samorządu Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku? Którzy mieszkańcy zapisali się tym razem do głosu i w jakiej sprawie? Dowiecie się już dziś!

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy samorządu Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

8. Ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział).

9. Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

10. Zbycia nieruchomości położonej przy ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu.

11. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.

12. Przedłużenia umowy najmu.

13. Zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania pn.: wykonanie remontu zbiorowej mogiły ofiar II wojny światowej na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

14. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

NT24TV 29.05.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również