Kamery live
prognoza pogody

XXXVI Sesja Rady Miasta Nowy Targ – na żywo tylko u nas!

27 kwietnia 2017 23:24
Wyciszenie Włącz dźwięk

Nietypowo, bo w piątek, specjalnie dla Was od godziny 15:00 transmitujemy na żywo XXXVI Sesję Rady Miasta Nowy Targ. Wśród planowanych uchwał, będzie ta dotycząca nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Gminą Stary Targ. Kto z mieszkańców zapisał się do głosu? Jakie interpelacje i zapytania wniosą radni miejscy? Bądźcie z nami!

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

7. Wyboru delegatów do Kongresu Euroregionu „Tatry”.

8. Przedłużenia umowy najmu.

9. Zamiany nieruchomości.

10. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie.

11. Nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Gminą Stary Targ.

12. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).

13. Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023.

14. Zmiany uchwały nr XX/181/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. zmieniającej uchwałę nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ”.

15. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

16. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

17. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad.

NT24TV 27.04.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również