Kamery live
prognoza pogody

XXXIV Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

14 października 2021 17:37
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już o 12.30 w piątek rozpocznie się XXXIV Sesja Rady Miasta Nowy Targ. Transmisję z obrad można śledzić za pośrednictwem portalu Nowytarg24.tv.

Program obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Rys historyczny OSP Nowy Targ.
6. Wręczenie odznaczeń.
7. Poświęcenie i przekazanie samochodu OSP Nowy Targ.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyznania Medalu Zasłużony dla Kultury (Pan Jan Bobak);
b) przyznania Medalu Zasłużony dla Kultury (Pan Tomasz Magierski);
c) przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu (Pan Piotr Jabłoński);
d) przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu (Pan Arkadiusz Morawski);
e) wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Stowarzyszenia o nazwie Podhalański Obszar Funkcjonalny;
f) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022;
g) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Nowy Targ instrumentem płatniczym;
h) przedłużenia umowy najmu i umowy dzierżawy;
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2021- 2031;
j) zmian Uchwały Budżetowej na 2021 r. Nr XXVI/294/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2020 roku oraz zmian w budżecie miasta;
k) uznania skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za bezzasadną.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Piotr Starmach 14.10.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również