Kamery live
prognoza pogody

XXVIII Sesja Rady Powiatu – pełna podsumowań

3 kwietnia 2017 19:04

Ostatnia Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego obfitowała w podsumowania: działalności Powiatowego Urzędu Pracy i dokonanych inwestycji drogowych. Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego mgr inż. Michał Sokołowski przedstawił informacje na temat planów wpisania Przełomu Dunajca na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

XXVIII Sesja Rady Powiatu - pełna podsumowań

Informacje na temat działalności Urzędu Pracy w minionym roku przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Maria Sendrowicz. Wg podanych przez nią danych, w 2016 roku w Urzędzie Pracy zarejestrowano 8852 bezrobotnych oraz 76 poszukujących pracy, a wyłączono z ewidencji 9562 bezrobotnych oraz 88 poszukujących pracy. Z ogółu wyrejestrowanych połowa znalazła pracę.

Urząd dysponował 2633 krajowymi ofertami pracy i 150 ofertami zagranicznych pracodawców z krajów UE w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES. Doradcy klienta wydali 2486 skierowań do pracy w wyniku ich działań 1305 osób bezrobotnych podjęło pracę. Powiatowy Urząd Pracy współpracował z 7 instytucjami szkoleniowymi, efektywność szkoleń wyniosła ponad 50% – co druga szkolona osoba podjęła pracę bądź działalność gospodarczą.

Staż rozpoczęły 704 osoby większość w ramach projektu systemowego “POWER” Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Nowotarskim i RPO WM “Aktywizacja osób w wieku 30+”. Przyznano również środki na podjęcie działalności gospodarczej dla ponad 200 osób.

Na koniec 2016 roku w Powiecie Nowotarskim zarejestrowanych było 6368 osób bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego był to spadek liczby bezrobotnych o 10% . Stopa bezrobocia spadła, w grudniu ubiegłego roku wynosiła 9,6%

Podczas XXVIII Sesji Rady Powiatu podsumowano też inwestycje drogowe. Podsumowania dokonał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Robert Waniczek. Całkowita kwota wydatków poniesionych na inwestycje drogowe oraz remonty w ubiegłym roku to ok. 24,7 miliona złotych, które pochodziły ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej oraz w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, ze środków budżetu Powiatu Nowotarskiego i budżetów gmin.

Wykonano modernizację 9,5 km nawierzchni, odbudowano i wykonano 17 km chodników. Przebudowano 17 obiektów mostowych i przepustów. Przygotowano kompletną dokumentację umożliwiającą realizację 18 robót a kolejnych 50 jest w trakcie przygotowywania.

Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego – mgr inż. Michał Sokołowski przedstawił informacje na temat planów wpisania Przełomu Dunajca na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to przedsięwzięcie polsko – słowackie, mające na celu włączenie na listę obiektów dziedzictwa przyrody “Mezozoicznych Dolin Zachodnich Karpat” – Słowacy jako liderzy projektu zgłosili do wpisania 11 dolin a strona Polska dwie – Przełomu Dunajca i Dolinę Kościeliską.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

NT24TV 03.04.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również