Kamery live
prognoza pogody

XVI Sesja Rady Gminy Nowy Targ

25 czerwca 2020 13:09
Wyciszenie Włącz dźwięk

Transmisja z sesji absolutoryjnej Rady Gminy Nowy Targ realizowana jest przez Nowotarską Telewizję Kablową. Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrywanie raportu Wójta o stanie Gminy Nowy Targ za 2019 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok z udziałem zgłoszonych mieszkańców gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Targ za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowy Targ z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Targ.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Nowy Targ na rok szkolny 2020/2021.  
 17. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje, odpowiedzi.
 18. Zakończenie sesji.
Piotr Starmach 25.06.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również