Kamery live
prognoza pogody

XLVII Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

17 października 2022 09:00
Wyciszenie Włącz dźwięk

W trakcie dzisiejszych obrad władze miasta i radni podejmą uchwały m.in. w sprawie przyznania Medalów Zasłużonych dla Kultury oraz Sportu.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta.

4. Przyjęcie protokołu z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyznania Medalu Zasłużony dla Kultury (Pani Ludmiła Figiel);

b) przyznania Medalu Zasłużony dla Kultury (Pan Wojciech Groń);

c) przyznania Medalu Zasłużony dla Kultury (Pan Kamil Kuskowski);

d) przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu (Pan Bogusław Kalata);

e) przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu (Pan Tomasz Klag);

f) przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu (Pan Tomasz Kowalczyk);

g) zmiany Uchwały Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu;

h) zmiany Uchwały Nr XXX/352/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ;

i) przedłużenia umów dzierżawy;

j) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

k) zmian Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr XXXVII/412/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie miasta;

l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2022 – 2030.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie obrad.

Piotr Starmach 17.10.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również