Kamery live
prognoza pogody

XLV Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

5 września 2022 09:49
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już o godz. 13 ruszamy z transmisją poniedziałkowej Sesji Rady Nowego Targu. W jej trakcie radni uchwalą szereg uchwał rzutujących na funkcjonowanie miasta.

Porządek uchwał:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta.

4. Wręczenie nagród Przewodniczącego Rady Miasta dla najlepszych uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki ukończenia szkoły podstawowej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23 (Niwa – Grel);

b) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ;

c) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dopłat do czynszu;

d) zmiany uchwały nr LIII/517/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu;

e) pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Nowy Targ – Nowy Sącz;

f) zmian Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr XXXVII/412/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie miasta;

g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2022 – 2030.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie obrad.

Piotr Starmach 05.09.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również