Kamery live
prognoza pogody

XLIX Sesja Rady Miasta Nowy Targ – na żywo tylko u nas! Zaczynamy już od 14:00

Wyciszenie Włącz dźwięk

Już dziś transmisja live z XLIX  Sesji Rady Miasta Nowy Targ! Poza uchwałą dotycząca, jak zwykle emocjonujących spraw związanych z placem targowym, szykują się atrakcyjne medialnie wystąpienia mieszkańców w sprawie pomnika pod Kopcem Wolności. Oglądajcie to na żywo! Tylko u nas – start od 14:00!

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
 5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

  Podjęcie uchwał w sprawach:

 8. Powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Nowy Targ.
 9. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.II.
 10. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).
 11. Zmiany Uchwały Nr XXVII/320/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy nowego osiedla w Nowym Targu.
 12. Zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 13. Współpracy stron w zakresie realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Miasta Nowy Targ.
 14. Zmiany Uchwały Nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 października 2016r.
 15. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 16. Zmian Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie miasta.

   

 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.
os 28.05.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
kocham 14:31 28.05.2018

Same sukcesy!

Zobacz również