Kamery live
prognoza pogody

XLIV Sesja Rady Miasta Nowy Targ – ostatnia w tym roku! Na żywo tylko u nas!

29 grudnia 2017 08:33
Wyciszenie Włącz dźwięk

Zapraszamy na transmisję ostatniej w tym roku XLIV Sesji Rady Miasta, podczas której radni raz jeszcze opiniować będą lokalizację kasyna w budynku hotelu Casa. Powróci też temat opłaty targowej - jej wysokości i zasad pobierania. Musicie zobaczyć to na żywo!

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

7odjęcie uchwał w sprawach:

7. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na obszarze Miasta Nowy Targ przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki nie będących szkołami specjalnymi dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

8. zmiany uchwały Nr XXXIV/313/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań bieżących,

9. wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie Miasta Nowy Targ,

10. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2018

11. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 17

12. zmiany Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie miasta,

13. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2017-2024.

14. Budżetu miasta Nowy Targ na rok 2018

15. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2018-2024

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Wolne wnioski.

18. Zakończenie obrad.

NT24TV 29.12.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również