Kamery live
prognoza pogody

XLIV Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

22 lipca 2022 09:00
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już o godz. 12.00 Rada Miasta Nowego Targu rozpocznie obrady w trakcie których podejmie szereg ważnych dla miasta uchwał.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Nowy Targ;

b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023;

c) ogłoszenia jednolitego tekstu i rysunku uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30 (Podmieścisko południe);

d) ogłoszenia jednolitego tekstu i rysunku uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (DZIAŁ);

e) ogłoszenia jednolitego tekstu i rysunku uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 32 (Ludźmierska I);

f) odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej w Nowym Targu przy ul. Sądowej, na terenie obejmującym działkę nr ewid. 9938/82 i część działki nr ewid. 9938/234;

g) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat;

h) przedłużenia umowy najmu;

i) zmiany Uchwały Nr XIV/49/81 Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Targu z dnia 30 stycznia 1981 roku w sprawie nadania nazwy nowopowstałym ulicom i osiedlom oraz zmiany nazw ulic Dworcowej i 27-Stycznia – na terenie miasta Nowego Targu;

j) zmiany Uchwały Nr XV/55/81 Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Targu z dnia 22 kwietnia 1981 roku w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy oraz zmiany nazwy ulicy Strzelniczej – na terenie miasta Nowego Targu;

k) zmian Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr XXXVII/412/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie miasta

l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2022 – 2030;

m) umorzenia postępowania skargowego;

n) skargi na działalność Burmistrza Miasta;

o) skarg na Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.

redakcja 22.07.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również