Kamery live
prognoza pogody

XLIII Sesja Rady Miasta Nowy Targ – transmisja na żywo!

4 grudnia 2017 08:26
Wyciszenie Włącz dźwięk

Zapraszamy na transmisję na żywo prosto z Sali Obrad Urzędu Miasta, gdzie już o 15:00 rozpocznie się XLIII Sesja Rady Miasta Nowy Targ. Kto z mieszkańców zapisze się do głosu? Czy znów będzie głośno w sprawie "Plamy"? Jakiej wysokości dopłatę otrzymają prowadzący żłobki? Bądźcie z nami!

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

7. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

8. Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu.

9. Zmiany uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

10. Określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2018 r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ. 

11. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie miasta.

12. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad.

NT24TV 04.12.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również