Kamery live
prognoza pogody

XLII Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

30 maja 2022 10:00
Wyciszenie Włącz dźwięk

Transmisja z obrad Rady Miasta rozpocznie się o godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Złożenie ślubowania przez nowego Radnego.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju i wyboru Przewodniczącego Komisji zmienionej Uchwałą Nr XX/209/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 czerwca 2020 r.

b) zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji zmienionej Uchwałą Nr XIV/144/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 listopada 2019 r

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 12;

d) przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2030″;

e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Nowy Targ uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach;

f) zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na cztery sezony utrzymania;

g) nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu;

h) przedłużenia umowy dzierżawy;

i) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat;

j) zmian Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr XXXVII/412/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie miasta;

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2022 – 2030.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie obrad.

redakcja 30.05.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również