Kamery live
prognoza pogody

XLI Sesja Rady Miasta Nowy Targ – na żywo tylko u nas!

22 października 2017 22:47
Wyciszenie Włącz dźwięk

Zapraszamy na transmisję na żywo prosto z Sali Obrad Urzędu Miasta. Październikowa sesja Rady Miasta zapowiada się emocjonująco z uwagi na prawdopodobną obecność handlarzy z Nowej Targowicy. Ponadto radni podejmą szereg istotnych uchwał m.in. w sprawie wysokości i zwolnień z podatków od nieruchomości, lokalizacji kasyna, czy zabezpieczenia w budżecie kwoty 660 tys. złotych na modernizację hotelu przy Hali "Gorce". Zapraszamy już od 15:00. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Informacja Prezesa Zarządu MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. na temat jakości wody ze studni prywatnych oraz w zakresie edukacji środowiskowej. 

6. Interpelacje i zapytania.

7.Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

8. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Stanisława Nowaka na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

9. Zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

10. Przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

11. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul Królowej Jadwigi 17 w Nowym Targu.

12. Przedłużenia umów dzierżawy.

13. Wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przez Gminę Miasto Nowy Targ.

14. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

15. Zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.

16. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.

17. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie obrad.

NT24TV 22.10.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również