Kamery live
prognoza pogody

XL Sesja Rady Miasta Nowy Targ – na żywo tylko u nas!

11 września 2017 07:31
Wyciszenie Włącz dźwięk

Po przerwie wakacyjnej radni wracają na Salę Obrad, a my - do transmitowania Sesji rady Miasta. Zapraszamy! Bądźcie z nami! Program sesji w kilku punktach skupi się na sprawach opieki społecznej i rozwiązywania problemów społecznych. Ponadto podjęta będzie uchwała o przyznaniu Powiatowi Nowotarskiemu dotacji z przeznaczeniem na przebudowę ul. Szaflarskiej na jej końcowym odcinku - od skrzyżowania z Al. Solidarności do wjazdu na "zakopiankę". 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w zakresie:

a) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2016.

b) realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ za rok 2016.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

8. Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu”.

9. Zmiany uchwały nr 47/IX/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu”.

10. Ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.

11. Wyrażenia zgody na poddzierżawę nieruchomości przez Gminę Miasto Nowy Targ.

12. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678-2+673 w miejscowości Nowy Targ współfinansowana z dotacji budżetu państwa w ramach PRGiPID”.

13. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.

14. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

NT24TV 11.09.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również