Kamery live
prognoza pogody

Wycinka drzew w Borze na Czerwonem? Nadleśnictwo tłumaczy: “Usuwamy, by chronić”

22 stycznia 2024 15:43

Prowadzone przez leśników prace w rezerwacie Bór na Czerwonem w Nowym Targu to zabiegi ochrony czynnej.

Wycinka drzew w Borze na Czerwonem? Nadleśnictwo tłumaczy:

“W ostatnich dniach Rezerwat Przyrody Bór na Czerwonem zmienia się nie do poznania. Wszystko za sprawą usuwania drzew i krzewów z kopuły torfowiska w ramach projektu „Karpaty Łączą”. Zabieg ten ma służyć ochronie tego cennego zbiorowiska i jest konieczny by poprawić warunki wilgotnościowe na całym jego obszarze, które na przestrzeni lat ulegały pogorszeniu. Brak działań skutkuje osuszaniem torfowiska, co prowadzi do uwalniania ogromnej ilości gazów cieplarnianych, które trafiają do atmosfery. Zarastanie i zmiany charakteru tego miejsca, w perspektywie kilkunastu lat sprawiły by, że nie zobaczylibyśmy już z platformy widokowej Tatr i Gorców, ponieważ na torfowisko „wkrada się las” – informują pracownicy Nadleśnictwa Nowy Targ.

I dodają: “Mając świadomość, że prowadzone prace kolidują z wypoczynkiem prosimy wszystkich przebywających na terenie rezerwatu o wyrozumiałość. Zastosowana technologia pracy pozwoli na możliwie szybkie ich zakończenie.

Dzięki tym zabiegom wzrośnie uwilgotnienie torfowiska co zabezpieczy je przed możliwością zarastania, a teren odzyska pożądany bezleśny charakter typowy dla torfowisk wysokich, nie bez powodu nazywanych na Podhalu pustaciami lub puściznami. Częścią działań jest również remont istniejącej infrastruktury turystycznej, której częścią jest oddana do użytku w 2010 roku ścieżka edukacyjna, umożliwiająca pokazanie tego miejsca zwiedzającym, przy równoczesnym zachowaniu wymogów ochrony rezerwatowej.

Rezerwat Przyrody Bór na Czerwonem został powołany Uchwałą Rady Miasta Nowego Targu 13 października 1925 roku jako „rezerwat torfowiskowy, przeznaczony na cele naukowo-doświadczalne”. Jest jednym z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce, a za rok będziemy obchodzić rocznicę 100 lat od jego powołania. Jego powierzchnia na przestrzeni lat stale rosła przyjmując obecnie rozmiar 114,66 ha. Rezerwat jest objęty kilkoma formami ochrony. Znajduje się w obrębie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, został włączony w Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 (PLC120003), a od 9 maja 2018 roku widnieje na liście Ramsarskiej – obszarów mokradłowych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym, jako jedyny położony na terenie Lasów Państwowych. Torfowisko na Czerwonem jest torfowiskiem wysokim i razem z pozostałymi kompleksami torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej stanowi transgraniczny, największy w tej części Europy obszar mokradeł tego typu. Jak rzadkie są to zbiorowiska roślinne świadczy fakt, że zaledwie 7% powierzchni wszystkich mokradeł Polski stanowią torfowiska wysokie, przyjmujące postać kopuł” – podsumowują nowotarscy leśnicy.

Piotr Starmach 22.01.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również