Kamery live
prognoza pogody

Wybierając lampki choinkowe – sprawdź, czy mają właściwe oznakowanie!

14 grudnia 2021 17:51

-Ze względu na bezpieczeństwo konsumentów zleciłam kontrole „lampek choinkowych” do użytku zewnętrznego. Zostaną zbadane w laboratorium po kątem spełniania norm dotyczących wymagań dla opraw oświetleniowych i girland świetlnych np. szczelności i klasy ochronności, ocenione też będzie ich oznakowanie –  informuje Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Joanna Jahn-Machowska.

Wybierając lampki choinkowe - sprawdź, czy mają właściwe oznakowanie!

Dostępne na rynku „lampki choinkowe”, przy ich właściwej instalacji, utrzymaniu i użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych i mienia. Proces ich projektowania i wykonania powinien zarówno przewidywać, jak i zapewniać ochronę m.in. przed urazem lub szkodą czy też powstawaniem temperatury mogącej spowodować niebezpieczeństwo oraz zapewniać odpowiednią izolację. Produkty muszą być jednak właściwie oznakowane. 

Jak podaje małopolska inspekcja handlowa, w oznakowaniu lampek muszą się znajdować: znak CE, który wskazuje, że spełniają wymagania; numer typu, partii lub serii lub inna informacja umożliwiająca ich identyfikację; nazwisko lub nazwa producenta lub importera, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres pocztowy wskazujący pojedynczy punkt, w którym można się z nimi skontaktować; podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby były użytkowane bezpiecznie i zgodnie z ich przeznaczeniem (np. odnośnie tego, czy są przeznaczone do użytku wewnętrznego czy zewnętrznego). Te informacje powinny być podane w języku polskim.

-W przypadku wyboru i użytkowania lampek zalecam by sprawdzić, czy posiadają właściwe oznakowanie, w szczególności znakiem CE, obejrzeć, czy nie są uszkodzone lub niekompletne, a jeśli tak – nie podłączać ich do prądu; nie używać na zewnątrz lampek przeznaczonych do użytku wewnętrznego, przestrzegać zaleceń umieszczonych na opakowaniu lub w dołączonych dokumentach – zaleca szefowa Małopolskiej Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej.

mat. nadesłane

os 14.12.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również