Kamery live
prognoza pogody

Wsparcie dla żłobków – jakie i dla kogo?

30 listopada 2017 10:31

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju radni debatowali po raz kolejny nad dotacjami dla nowotarskich żłobków. Wszyscy zgodni są co do tego, że dotacja powinna być kontynuowana i obejmować wyłącznie mieszkańców miasta. Szersza dyskusja dotyczyła wysokości dofinansowania. 

Wsparcie dla żłobków - jakie i dla kogo?

W przeciwieństwie do szkół i przedszkoli, dotacja samorządu dla żłobków nie jest obowiązkowa, lecz ma charakter fakultatywny – to samorząd decyduje zatem nie tylko o tym w jakiej wysokości, ale czy w ogóle wspierać placówki dla najmłodszych.

Miasto zdecydowanie chce nadal wspierać żłobki, jednak w taki sposób, by dofinansowanie było formą wsparcia wyłącznie dla mieszkańców Nowego Targu. Tymczasem w nowotarskich żłobkach są dzieci pochodzące z sąsiednich gmin, których władze nie chciały partycypować w dofinansowywaniu placówek. Drugi problem, wokół którego toczyła się dyskusja, dotyczył stopnia zamożności osób, które umieszczają swoje dzieci w żłobkach – zdecydowanie nie wszyscy spośród nich potrzebują finansowego wsparcia.

Naczelnik Wydziału Oswiaty UM Janusz Stopka przedstawił kryteria, wg których przyznawane będą dofinansowania, m.in. takie, by dziecko pozostawało pod opieką placówki min. 5 h dziennie oraz było zameldowane na terenie Nowego Targu. Zaproponował kwotę dofinansowania w wysokości 200 zł/dziecko – to o 100 zł mniej, niż w minionym roku. W skali roku wychodzi to ok. 300 tys. Zmniejszona kwota wynika z obecnych możliwości budżetowych – “bezkosztowa” reforma oświaty mocno nadwyrężyła budżet, o czym wspominał zarówno pan naczelnik, jak i skarbnik Łukasz Dłubacz. 

Przewodniczący komisji, radny Marek Mozdyniewicz zaproponował poprawkę zaproponowanej kwoty z powrotem na 300 zł – zgodnie z ustaleniami radnych sprzed kilku miesięcy. Wystosowany przez niego wniosek formalny przeszedł podczas głosowania (stosunkiem głosów: 6 za, 8 wstrzymujących się) i zostanie zgłoszony podczas najbliższej Sesji Rady Miasta, kiedy radni ostatecznie będą ustalać wysokość dotacji dla żłobków.

– Będę bronił tych 200 zł. – zapowiedział naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka Brakuje mi 500 tys. tylko na te zadania, jakimi zajmuje się wydział. Nie jestem przeciwko, jednak jeżeli są zadania obowiązkowe i nieobowiązkowe, w pierwszej kolejności wybieramy te pierwsze. 

Popierał go skarbnik Łukasz Dłubacz, informując radnych o programie wsparcia żłobków z Ministerstwa Pracy, który przewiduje już w przyszłym roku dofinansowanie min. 100 zł/dziecko. Łączna kwota dofinansowania – wraz z 200 zł z budżetu miasta – nie zmieniłaby się zatem.

Udzielono też głosu przedstawicielom jednego z nowotarskich żłobków.

– Jeżeli nie będzie dofinansowania, przerzucimy koszty na rodziców – stwierdził ostro Artur Kułakowski, właściciel żłobka “Fiku-Miku” przy ul.Szaflarskiej. – Wspieramy nowotarskie dzieci, wspieramy nowotarżan. 

Przedstawiciele placówki zapewnili o gotowości do rozliczenia się z każdej wydanej złotówki, co wymusza na nich m.in. udział w ministerialnym programie “Maluch”, z którym związani są już od 2014 roku. Mówili o wysokich kosztach utrzymania placówki tego typu, która wymaga m.in. większej ilości personelu i ma nieco inne wymogi niż przedszkole. 

– Rodzice nie są bardzo zamożni, zamożnych stać na nianię – argumentowali. – Mamy pełne obłożenie przez cały rok, a lista rezerwowa liczy ok. 20 osób. Mamy tylko 32 dzieci w żłobku, a w przedszkolach są ich setki. 

Aktualnie koszt opieki nad jednym dzieckiem w tym konkretnie żłobku wynosi 599 zł/mies. wraz z wyżywieniem. Taka kwota możliwa jest dzięki otrzymywanemu dofinansowaniu – 140 zł z programu państwowego oraz 300 zł z budżetu miasta. Łączny koszt przekracza 1100 zł. 

– Może warto byłoby wrócić do koncepcji, aby dotować tylko tych, którzy potrzebują. – zaproponował skarbnik Łukasz Dłubacz, który mówił też, że na podstawie samochodów parkujących w okolicy żłobka można mieć wątpliwości co do celowości dotowania rodziców każdego dziecka uczęszczającego do placówki. – Ta kołdra jest krótka. Jak pociągniemy w jedną stronę, ktoś inny ma odkryte stopy. 

– Uważam, że najmłodsi obywatele Nowego Targu wymagają opieki, naszych pieniędzy – mówił Marek Mozdyniewicz przekonany o konieczności pozostawienia kwoty dotacji z wysokości 300 zł. Zaopiniowany pozytywnie – jakkolwiek z większością wstrzymującą się od głosu – wniosek formalny w tej sprawie zostanie w imieniu komisji zgłoszony na poniedziałkowej Sesji Rady Miasta, kiedy radni będą podejmować uchwałę w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2018r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ.

 

 

NT24TV 30.11.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również