Kamery live
prognoza pogody

Wschodni fragment obwodnicy – już w bliskiej perspektywie

29 marca 2017 17:40

Długo oczekiwana decyzja wojewody małopolskiego przybliża moment rozpoczęcia budowy fragmentu obwodnicy wschodniej. Po 15 miesiącach postępowania odwoławczego wojewoda utrzymał bowiem w mocy wydaną przez nowotarskiego starostę decyzję ZRID (ustalającą zasady realizacji inwestycji drogowej) z 4. grudnia 2015 roku.

Wschodni fragment obwodnicy – już w bliskiej perspektywie

Fragment obwodnicy łączącej Aleję 1000-lecia z ul. Waksmundzką, stanowiący przedłużenie ul. Sikorskiego i przecinający starą targowicę, ma być budowany w trybie spec-ustawy drogowej. Sprzeciw wobec planowanego przebiegu drogi już na wcześniejszym etapie składało kilku właścicieli przeznaczonych do wywłaszczenia działek. Decyzję starosty z grudnia 2015 r. zaskarżył jeden z nich. Sprzeciw posesorów ma też swoje źródło w niezrekompensowanych wywłaszczeniach sprzed kilkudziesięciu lat.

W toku postępowania odwoławczego, pełnomocnik inwestora oraz projektant usunęli braki we wniosku oraz dokumentacji projektowej.

A w sentencji decyzji wojewody czytamy:

Reasumując, organ odwoławczy stwierdził, że zarówno wniosek inwestora, postępowanie prowadzone przez organ I instancji, jak i zaskarżona decyzja Starosty Nowotarskiego z 4 grudnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi od Alei 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu, w części uchylona i w tej części posiadająca nowe brzmienie, wprowadzone niniejszą decyzją – nie naruszają prawa, a zarzuty zawarte w odwołaniu oraz w późniejszych pismach nie zasługują na uwzględnienie.

Decyzja wojewody jest ostateczna. Trwający 15 miesięcy odwoławczy tryb mocno jednak angażował służby wojewody i służby starościńskie (które trzykrotnie musiały wyjaśniać stawiane w odwołaniu zarzuty) oraz służby miejskie (wielokrotnie podróżujące w tej sprawie do Krakowa). Koszty tej procedury były więc niemałe.

Sytuacja komunikacyjna w mieście powoduje tymczasem, że nie ma dnia, w którym władze miasta nie są pytane o czas rozpoczęcia budowy obwodnicy. Zależy on wszakże od jeszcze jednej decyzji ZRID: dotyczącej ronda planowanego u wylotu ul. Sikorskiego. Tej drugiej decyzji – i ukończenia dokumentacji projektowej – miasto spodziewa się wkrótce. Jednocześnie przygotowywane są materiały przetargowe, a sam przetarg będzie można ogłosić z decyzją i projektem w ręku.

Koszt budowy fragmentu obwodnicy i ronda szacowany jest na ok. 6 milionów zł. Ponieważ rondo będzie usytuowane na drodze krajowej, stosowna umowa została wcześniej zawarta między miastem (jako inwestorem) a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Okoliczność pozwalająca z optymizmem patrzeć na planowaną inwestycję jest taka, że miejski wniosek o środki przeznaczone na budowę dróg subregionalnych przeszedł ocenę formalną i znalazł się wśród 18 szczęśliwych wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Teraz trwa ocena merytoryczna. A jest to gra o 5 milionów zł na budowę właśnie fragmentu obwodnicy i ronda.

Jak dobrze pójdzie – inwestycję chcemy zakończyć w 2017 roku i rozliczyć z początkiem 2018 – zapowiada wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek.

asz

NT24TV 29.03.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również