Kamery live
prognoza pogody

Wojewoda z wizytą w Ochotnicy

27 maja 2021 11:35

Położona w sercu Gorców, atrakcyjna turystycznie, a zarazem już nieraz zmagająca się ze skutkami intensywnych opadów Ochotnica Dolna – to gmina, jaką wczoraj, na zaproszenie wójta Tadeusza Królczyka, odwiedził wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna wojewodzie towarzyszyła poseł Anna Paluch.

Wojewoda z wizytą w Ochotnicy

W programie znalazło się spotkanie z radnymi i sołtysami Ochotnicy Dolnej, Młynnego i Tylmanowej, briefingi prasowe w miejscach strategicznych inwestycji realizowanych przez gminę dzięki rządowemu wsparciu, a także wizyta u rodziny małopolskich sześcioraczków, które niedawno wraz z rodzicami – państwem Klaudią i Szymonem Marcami oraz starszym bratem – świętowały swoje drugie urodziny.

Rządowe wsparcie w odbudowie normalności zniszczonej przez żywioły i  pandemię

– Bardzo dziękuję za zaproszenie. To budujące widzieć, jak po tych trudnych chwilach, które miały tu miejsce w związku z intensywnymi opadami deszczu choćby w roku 2018 – gmina wychodzi na prostą i stawia sobie kolejne ambitne cele. Rządowe wsparcie zostało przeznaczone zarówno na odbudowę popowodziowych zniszczeń, jak i na swego rodzaju ucieczkę do przodu – inwestycje w turystykę i rozwój – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze są przyznawane przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego z myślą o tym, aby powrót do normalności był dla samorządów łatwiejszy, aby jak najszybciej – wspólnymi siłami – przystąpić do fazy odbudowy. Temu samemu służą rządowe programy infrastrukturalne – aby odbudować ład zabrany nam przez pandemię, aby Polska mogła się w sposób zrównoważony rozwijać. Aby takie gminy jak Ochotnica Dolna miały szansę kreować swoją przyszłość i wdrażać kolejne projekty służące Mieszkańcom. Życzę, aby żywioły były łaskawsze dla Gminy Ochotnica Dolna, a pomysły inwestycyjne udawało się jak najszybciej i najskuteczniej realizować – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Bez dobrej współpracy na poziomie samorządu nie da się przygotować dobrych projektów. To jest wielka radość widzieć, jak na naszych oczach zmienia się nasza Ojczyzna. Cieszę się, że tyle projektów się tutaj rodzi i jest skutecznie wdrażanych. Wszystkiego dobrego! – mówiła poseł Anna Paluch na spotkaniu w Urzędzie Gminy.

– Chcę podziękować Panu Wojewodzie za znakomitą współpracę w zakresie wszystkich programów rządowych, których w tej chwili jest całe mnóstwo. Nasz, jak i inne samorządy, stoi przed ogromną szansą zbudowania nowej infrastruktury odpornej na skutki intensywnych opadów, jak również zbudowania nowej infrastruktury służącej mieszkańcom i turystom – stwierdza wójt Tadeusz Królczyk.

– Ochotnica po tym tragicznym wydarzeniu w 2018 roku dostała bezprecedensową pomoc w kwocie 5 milionów złotych na odbudowę skutków intensywnych opadów deszczu. Zrealizowaliśmy ten odcinek, który był całkowicie zniszczony. Te potrzeby są ciągle bardzo istotne, ponieważ skala zniszczenia po 2018 roku jest tak wielka, że nie jesteśmy w stanie z własnych środków tego odbudować. Ze środkami rządowymi się to udaje, chociaż cały czas zabiera to bardzo dużo czasu – dodaje wójt Tadeusz Królczyk.

Odbudowa po powodzi

Podczas wizyty w Ochotnicy Dolnej na briefingu prasowym przy drodze os. Gorcowe – Urbaniaki wojewoda małopolski Łukasz Kmita przypomniał o wsparciu, jakie gmina otrzymała na odbudowę strat powodziowych z 2018r. i 2020 r. Droga, przy której odbył się briefing, to jedno z miejsc w gminie, które szczególnie ucierpiało wskutek ulew.

Na terenie gminy Ochotnica Dolna intensywne opady deszczu w 2018 roku miały miejsce dwukrotnie, tj. w dniach 18-19 lipca oraz 14 sierpnia. Łączna szacunkowa wartość strat zweryfikowana przez Komisję Wojewódzką do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek wynosi 8 537 000,00 zł. Uszkodzonych zostało m.in.: 31,960 km dróg, 19 mostów, 3 obiekty sportowe i wiejski ośrodek kultury.

Również w 2019 r. i 2020 r. na terenie gminy Ochotnica Dolna wystąpiły intensywne opady deszczu, powodując powstanie kolejnych strat w infrastrukturze drogowo-mostowej. Łączna szacunkowa wartość strat wyniosła 2 435 000 zł. 

Z rezerwy celowej budżetu państwa – przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – do gminy Ochotnica Dolna w latach 2018- 2020 trafiło wsparcie w łącznej wysokości 5 071 776 zł z przeznaczeniem na 17 inwestycji, w tym odbudowy dróg, remonty zabezpieczeń Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej czy boiska przy tamtejszej Szkole Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera.

Wśród zadań, które w 2019 i 2020 roku otrzymały dofinansowanie, jest Odbudowa drogi gminnej nr K363887 Gorcowe w Ochotnicy Dolnej. W 2019 roku dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa wyniosła 962 906,00 zł, a w roku 2020 – 162 375,00 zł. W obu przypadkach było to 80% wartości zadania.

Drugi briefing odbył się na moście na os. Brzegi w Tylmanowej – największej inwestycji realizowanej ze środków rządowych. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się również z radnymi i sołtysem z Tylmanowej.

Pamięć jest zobowiązaniem

Na zakończenie wizyty wojewoda małopolski Łukasz Kmita złożył kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym ofiary Krwawej Wigilii – najtragiczniejszego wydarzenia w dziejach Ochotnicy Dolnej.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 1944 roku do wsi przybył oddział SS i przeprowadził jej pacyfikację. Śmierć poniosło wówczas 56 osób, w tym 19 dzieci, 21 kobiet, było wielu rannych. Spłonęły remiza strażacka, dom ludowy i 32 gospodarstwa.

– Chciałem się pokłonić Mieszkańcom Ochotnicy, który ponieśli śmierć podczas Krwawej Wigilii. Dziękuję wszystkim, którzy dbają o ten pomnik. Pamięć jest zobowiązaniem, naszą powinnością wobec tych, którzy wówczas zginęli – podsumowuje wojewoda.

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

os 27.05.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również