Kamery live
prognoza pogody

W Zakopanem otwarto Centrum Edukacji Prozdrowotnej

1 maja 2021 10:00
Wyciszenie Włącz dźwięk

Przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem otwarto Centrum Edukacji Prozdrowotnej. Będzie to miejsce, w którym opiekę znajdą osoby starsze, z niepełnosprawnością, wykluczone społecznie oraz te zagubione w systemie opieki społecznej i ochrony zdrowia. W piątek 30 kwietnia w uroczystej inauguracji Centrum, które zostało zlokalizowane w zmodernizowanym budynku tzw. „Dyrektorówki”, wziął udział marszałek Witold Kozłowski oraz radny Jan Piczura.

Przy wojewódzkiej jednostce powstało miejsce, które będzie służyć tym najbardziej potrzebującym czyli starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom regionu. To właśnie tu otrzymają specjalistyczną pomoc i opiekę. Efektem oferowanych przez Centrum usług będzie osiąganie i utrzymywanie przez podopiecznych optymalnego poziomu samodzielności i aktywności oraz dostarczenie im wiedzy w zakresie szeroko rozumianej troski o własne zdrowie.

 – Dziękuje Pani Dyrektor za zaproszenie na dzisiejsze uroczyste otwarcie. To bardzo dobra inwestycja skierowana do naszych seniorów, którzy często potrzebują pomocy zarówno tej medycznej, jak i dotyczącej edukacji w zakresie postępowania wobec własnego zdrowia. Dotyczy to kwestii odpowiedniego żywienia, ćwiczeń, odnowy biologicznej. Z dużym zainteresowaniem przyjąłem inicjatywę Pani Dyrektor do tego rodzaju przedsięwzięcia. Dzięki Pani pracy w Zakopanem został odrestaurowany kolejny, piękny budynek. Pieniądze, które przeznaczono na ten cel zostały właściwie wydane. Mam nadzieję, że to Centrum będzie tętniło życiem i będzie wspierało seniorów. Pamiętam ten szpital sprzed kilku lat. Dzisiaj widać ogrom pracy jaka została tutaj wykonana. Pani Dyrektor jest przykładem osoby, która z wielkim zaangażowaniem wykonują swoją pracę i za to dzisiaj serdecznie dziękuję – mówił podczas wydarzenia marszałek Witold Kozłowski.

Na początek trochę historii

W 1926 r., niedługo po podjęciu decyzji o budowie sanatorium przeciwgruźliczego dla środowisk akademickich, wybudowano w stylu góralskim modrzewiową willę. Z uwagi na pierwszego lokatora, którym był budowniczy i wieloletni dyrektor Sanatorium dr Stefan Jasiński, willę z czasem zaczęto nazywać „Dyrektorówką”. Do 2008 r. zamieszkiwali w niej pracownicy placówki. W tym też roku z uwagi na pogarszający się stan techniczny obiekt został wyłączony z użycia. W 2018 r. pojawił się pomysł by, przy wykorzystaniu środków z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, budynkowi przywrócić świetność i udostępnić go społeczeństwu regionu.

– Zawsze mieliśmy świadomość, że niedogodności wieku senioralnego dotkną nas wszystkich, szczególnie tych, którzy nie przygotują się wcześniej na nadejście starości – mówi dyrektor szpitala Krystyna Walendowicz. – Właśnie w 2018 r. uruchomiliśmy Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy, którego celem było zapobieganie występowaniu przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego, szczególnie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Naturalną koleją było utworzenie Centrum Edukacji Prozdrowotnej, służącej szerszemu gronu osób.

Edukacja prozdrowotna przede wszystkim

Z Centrum, które połączone jest ze szpitalem chodnikiem wiodącym przez ogród sensoryczny, korzystać będą pacjenci rehabilitowani w szpitalu, uczestnicy Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego oraz mieszkańcy regionu. Zaplanowano dla nich zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej (zdrowie własne, zdrowie rodziny, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna), sposobu dbania o zdrowe środowisko, sposobu uzyskiwania satysfakcji z pracy i podejmowanych działań prozdrowotnych.

Już niedługo rozpoczną się także zajęcia w ramach ogłoszonego przez urząd marszałkowski programu zwalczania nadwagi i propagowania aktywności fizycznej u mieszkańców województwa małopolskiego. Zajęcia w Centrum prowadzić będą: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, informatyk i dietetyk.

Placówka wyposażona jest w system multimedialny, nowoczesne urządzenia do ćwiczeń oraz w zaplecze kuchenne do prowadzenia warsztatów zdrowego żywienia.

O tym, że takie programy są potrzebne – świadczy zdobycie przez nasz szpital I miejsca w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2019” w kategorii „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów” – dodaje Krystyna Walendowicz.

Wsparcie m.in. w ramach BO Małopolska

Modernizacja i przebudowa obiektu, której wartość wyniosła blisko 1,7 mln zł, prowadzona była w oparciu m.in. o środki z III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (prace w latach 2019-2020). Na koszty złożyły się środki: z Województwa Małopolskiego – 750 tys. zł, z PEFRON-u 400 tys. zł oraz ponad 530 tys. zł stanowiły środki własne. W kolejnej, IV edycji Budżetu Obywatelskiego pozyskano dodatkowo 150 tys. zł. na wyposażenie Centrum.

Pomoc dla placówki w ramach MTA

 – Warto dodać, że w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej ta wojewódzka lecznica otrzymała ponad 1,2 mln zł. W sumie na realizację wszystkich sześciu pakietów pomocowych przeznaczyliśmy 1,5 mld zł – dodaje marszałek Witold Kozłowski.

Dzięki przekazanej w ramach MTA zakupiono sprzęt medyczny m.in. aparaty EKG, defibrylatory, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, koncentratory tlenu, a także wyroby medyczne jednorazowego użytku. Ponadto zakupiono sprzęt do dezynfekcji. To jednak nie wszystko. W ramach realizacji pakietu medycznego II szpital zyskał łóżka, w tym łóżko OIOM wraz z materacem, aparaty do mierzenia ciśnienia, wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, bramki dezynfekujące, czy lampy bakteriobójcze.

/tekst i zdjęcie: Małopolska.pl/

Piotr Starmach 01.05.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również