Kamery live
prognoza pogody

W Urzędzie Miejskim zmiany – największe od lat!

14 czerwca 2019 22:21

Zmiany kadrowe, wydzielenie bądź połączenie wydziałów i referatów, zmiana lokalizacji niektórych pomieszczeń. Urząd miasta przechodzi gigantyczną reorganizację. Wszystko po to, aby usprawnić działanie magistratu i ułatwić klientom załatwianie różnych spraw.

W Urzędzie Miejskim zmiany - największe od lat!

Urząd miasta ma być bliżej mieszkańców i działać zdecydowanie sprawniej niż dotychczas. Taką zasadą kierowały się władze Nowego Targu przy dokonywaniu zmian w magistracie. A tych jest co niemiara. Pierwsza reorganizacja nastąpiła już poniedziałek, kolejna wejdzie w życie wraz z 19 czerwcem. 

 – Jesteśmy dużą, zatrudniającą 130 ludzi organizacją, więc co jakiś czas musimy wprowadzać zmiany, żeby pobudzić uśpiony potencjał w ludziach – tłumaczy burmistrz Nowego Targu, Grzegorz Watycha. – Przygotowaliśmy już od pewnego czasu zmiany, które chcieliśmy wprowadzić, aby osiągnąć efekt poprawy obsługi mieszkańców i firm, a także przyśpieszyć tempo załatwiania spraw. 

Zdaniem burmistrza reorganizacja ma również poprawić wydajność pracy urzędu. Wiąże się to nie tylko ze zwiększeniem obsady urzędniczej, przeniesieniem części urzędników, ale również ze zmianami w funkcjonowaniu jednostek magistratu.

Marcin Dziadkowiec nowym kierownikiem Referatu ds. Drogownictwa i Transportu

 – To jest nowa krew, młody człowiek, który ma doświadczenie zarówno w zarządzaniu drogami ale i w inwestycjach w drogownictwie – mówi o nowym kierowniku Grzegorz Watycha. Marcin Dziadkowiec, dotychczas pracujący w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu, objął funkcję kierownika Referatu ds. Drogownictwa i Transportu w Urzędzie Miasta. Nowy kierownik odpowiedzialny będzie za utrzymanie dróg miejskich, przeprowadzanie remontów, czy odśnieżanie, jednak głównym jego zadaniem będzie przede wszystkim pozyskiwanie dotacji na drogowe inwestycje. Dotychczasowy kierownik Marian Twaróg obejmie stanowisko inspektora zarządzającego pasem drogowym i będzie nadzorował inwestycje sieciowe wiążące się z zajęciem pasa ruchu drogowego, takie jak rozbudowa sieci gazowniczej czy ciepłowniczej.

 – Drogownictwo ma już nie tylko zarządzać, ale również pozyskiwać środki zewnętrzne. Nowy kierownik ma doświadczenie w pisaniu wniosków o dotację i oczekuję, że na tym polu będziemy mocniejsi niż dotychczas – podsumował burmistrz.

Meldunki i dowody w Urzędzie Stanu Cywilnego, Biuro Obsługi dla mieszkańca oraz przedsiębiorcy

Od 19 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego petenci będą mogli załatwić sprawy związane z ewidencją ludności, meldunkami czy dowodami osobistymi. To działy, które dotychczas mieściły się w Wydziale Spraw Społecznych. Zmiana ta ma ułatwić klientom załatwienie własnych spraw w Urzędzie Miasta, a urzędnikom – pracę.

 – Te wszystkie komórki, które obecnie połączyliśmy, pracują na tym samym systemie rządowym “źródło” – tłumaczy Grzegorz Watycha. – Teraz będą pracować razem, będą mieli wspólnego kierownika, któremu znacznie łatwiej będzie wykorzystywać zasób kadrowy według potrzeb klientów, co usprawni funkcjonowanie wydziału. 

Zmiany czekają również jednostki pierwszego kontaktu z petentem, czyli Biura Obsługi Mieszkańca. Od środy na parterze swoje sprawy będą mogli załatwiać nie tylko zwykli mieszkańcy, ale także przedsiębiorcy. I tak kwestie związane z ewidencją działalności gospodarczej czy uzyskiwaniem koncesji np. na alkohol bądź taksówkę będzie można załatwić w Biurze Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców.

 – Co więcej, planujemy pozyskać nowy system komputerowy, dzięki któremu dokumenty krążyłyby w urzędzie elektronicznie – tłumaczy burmistrz. – Co prawda mamy już system zarządzania elektronicznego dokumentów, ale ma on swoje mankamenty. Nowy system sprawiłby, żeby przedsiębiorcy mogli elektronicznie kontaktować się z nami zarówno w kwestii rachunków jak i pism. 

Kierownikiem Biura Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców pozostanie Edyta Garb. Z kolei Wydział Spraw Społecznych przestanie istnieć – jego urzędnicy zasilą inne jednostki magistratu, np. naczelnik wydziału Marcin Jagła zostanie przeniesiony do Wydziału Inwestycji i Spraw Pomocowych, gdzie odpowiadać będzie za pisanie i realizacje projektów unijnych. Doświadczenie ma, bo – za poprzedniej władzy – nadzorował Wydział Promocji, gdzie realizowane były niewielkie projekty.

Za śmieci zapłacimy w Referacie ds. Gospodarki Odpadami 

Dotychczas opracowywanie regulaminu odbioru śmieci czy wybieranie firmy wywożącej odpady należało do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, natomiast za wywóz nieczystości klienci płacili w Wydziale Podatków i Opłat. To ma się zmienić i dotychczasowe zadania obu wydziałów przejmie wyodrębniony Referat ds. Gospodarki Odpadami. To tam urzędnicy planować będą plan wywozu śmieci, odbierać od klientów należności finansowe za nie, a także weryfikować deklaracje mieszkańców co do oddawanej ilości odpadów.

 – Ceny za wywóz nieczystości idą w górę, ilość odpadów nam rośnie, natomiast chętnych do płacenia za śmieci nie przybywa – mówi Grzegorz Watycha. – Musimy usprawnić ten system. Śmieci przybywa i będzie przybywać, bo wrasta również konsumpcja. Skontrolujemy tych, którzy wyrzucają więcej niżeli mają podane w złożonej deklaracji, żeby odpowiednio więcej też płacili.  

Za przykład burmistrz podaje miasto Zakopane, gdzie urzędnicy wprowadzili dodatkowe kontrole obiektów turystycznych, które odprowadzały znacznie więcej odpadów niż właściciele domów jednorodzinnych.

Miasto chce porządku prawnego w mieniu

Przestanie istnieć Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W jego miejsce powstanie Referat Ewidencji Mienia Komunalnego oraz Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami. Tym pierwszym dowodzić będzie Janusz Jakobiszyn, który za zadanie będzie miał uporządkować stan prawny obiektów czy działek należących do miasta. 

 – To jest praca, której klient na zewnątrz nie widzi, ale dla nas, dla funkcjonowania miasta, to jest bardzo ważne, zresztą do teraz borykamy się z kwestią niejasności przy niektórych inwestycjach – tłumaczy burmistrz Nowego Targu. – I tak np. mamy drogę publiczną należącą do miasta, a w księgach wieczystych jako jej właściciel figuruje osoba prywatna.  

Natomiast Wydziałem Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami pokieruje Wojciech Watycha. Odpowiadać będzie za poprawę zarządzania zasobem nieruchomości gminnych, co w praktyce oznaczać będzie m.in. szybsze udzielanie odpowiedzi petentom oraz ściąganie należności od osób wykorzystujących w jakiś sposób tereny miejskie.

 – Są przypadki, że ktoś postawił reklamę na działce miejskiej, a nie jest to w porę windykowane – podkreśla burmistrz. – A pieniądze, które należą się miastu, uciekają na rzecz kogoś, kto postawił reklamę bądź billboard na naszym terenie i to bez naszej zgody.

Podobnie jak w przypadku Biura Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców również i ten wydział znajdzie się znacznie bliżej klienta. Dotychczas likwidowany obecnie Wydział Gospodarki Nieruchomościami mieścił się na drugim piętrze. Teraz Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami będzie znajdował się na pierwszym piętrze co ma być ukłonem dla osób starszych, będących najemcami mieszkań komunalnych. Natomiast jednostki nie mające styku z klientami – takie jak Radca Prawny czy Audytor Wewnętrzny – zostaną przeniesione na najwyższe piętro.

Ostatnią zmianą będzie wyodrębnienie z Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Referatu ds. Sportu i Turystki. Jego kierownikiem zostanie Arkadiusz Szymczyk i to on będzie nadzorował działanie m.in. Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu.

 – Analizowałem i obserwowałem działania urzędników, co jak działa. Doszedłem do wniosku, że te zmiany są potrzebne – podsumowuje Grzegorz Watycha. – Zrobione to zostało z dużym namysłem, wsłuchując się zarówno w opinię mieszkańców jak i radnych.

/ps/

Piotr Starmach 14.06.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również