Kamery live
prognoza pogody

W sprawie wycieku do rowu i do Czerwonki: mandat dla FCC, oświadczenia spółki i miasta

10 września 2022 21:30

NOWY TARG. Ponieważ wyniki kontroli przeprowadzonej w lipcu przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska wraz z pracownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego  GIOŚ w pobliżu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych spółki FCC przy ul. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz analiza wtedy próbek potwierdziły „wprowadzanie do środowiska ścieków przemysłowych bez pozwolenia wodno-prawnego”  (co wcześniej sygnalizowały miejskie służby), WIOŚ nałożyła na spółkę mandat w wysokości 400 zł.

W sprawie wycieku do rowu i do Czerwonki: mandat dla FCC, oświadczenia spółki i miasta

Maksymalna wysokość mandatu to kwota 500 zł. 400-złotowa kara dla dużej spółki trudniącej się odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów zapewne nie jest dolegliwa, dolegliwy może być natomiast uszczerbek wizerunkowy w czasie, gdy spółka oczekuje od miasta tzw. decyzji środowiskowej dla „modernizacji Podhalańskiego Parku Recyklingu”. 

Lipcowa interwencja i kontrola, jak wcześniej informowaliśmy, dotyczyła cuchnącego ścieku, który z rowu przy drodze krajowej 49, na wysokości FCC, płynął do potoku Czerwonka, czyli ciemnoszarej substancji o silnym zapachu siarkowodoru z przefermentowanych ścieków.  Charakterystyczne „oczka” wskazywały na obecność substancji ropopochodnych.

I miejskie, i WIOŚ-owskie służby dokonały wtedy interwencyjnej kontroli na terenie zakładu FCC. Ekopatrol zobowiązał kierownictwo do oczyszczenia kanału, przypuszczając, że mogą tam wpłynąć ścieki z prowadzonej działalności. Okratowany kanał ma bowiem wylot skierowany wprost do rowu. Następnego dnia kontrola na terenie FCC trwała kilka godzin.

Wyniki badań próbek pobranych wtedy przez inspektorów nowosądeckiej Delegatury WIOŚ w Krakowie pokrywają się z wynikami badań zleconych przez Urząd Miasta, który jednak sam nie ma możliwości  nakładania kar w przypadkach skażeń i zanieczyszczeń środowiska.

Do tego – prawdopodobnie nie incydentalnego zdarzenia – ustosunkował się Zarząd społki FCC, w przekazanym przez rzeczniczkę prasową, Irminę Cipcer-Konsek, oświadczeniu: 

Oświadczenie spółki FCC Podhale

W nawiązaniu do informacji o wynikach badań próbek ścieku, pobranych przez inspektorów WIOŚ z rowu przy ul. Jana Pawła II, informujemy iż odciek pochodził z obszaru parkingowego przylegającego do Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Nowym Targu. Jednocześnie informujemy, iż ww. substancja była pochodną opadów atmosferycznych z obszaru parkingu, nie zaś odciekiem (poprocesowym) z terenu instalacji, gdzie przetwarzane są odpady.

W toku prowadzonych przez nas prac modernizacyjnych nad efektywnym rozdzieleniem wód opadowych (czystych) od wód brudnych, zlokalizowaliśmy problem, będący źródłem wspomnianego odcieku. Przepraszamy za zaistniałą sytuację, zapewniając jednocześnie, że problem został rozwiązany.

Naszą troską jest ochrona naturalnych zasobów hydrologicznych i przywracanie ich naturze, stąd wspomniane prace modernizacyjne, w wyniku których wody czyste (po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń) odprowadzane będą do ziemi, a brudne przekazywane do oczyszczalni. Dostosowanie instalacji do przyjętych przez Polskę wymogów BAT (Best Available Technology), czyli Najlepszych Dostępnych Technologii, jest dla nas absolutnym priorytetem, dlatego sukcesywnie wprowadzamy zmiany i modernizacje, zarówno w technologii przetwarzania, jak i ochrony środowiska.

Dołożymy wszelkich starań, aby podobne zdarzenia, jak to opisane wyżej, nie miały miejsca w przyszłości.

W mieście – bez przyzwolenia na nielegalne zrzuty

Miasto ze swojej strony jest zdeterminowane, żeby skutecznie dyscyplinować firmy prowadzące działalność niekorzystnie oddziałująca na środowisko i doprowadzić do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. Pilnują tego przede wszystkim referaty ds. gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami. Ale to wymaga zaangażowania również służb państwowych i organów ścigania.

Prokuratura Rejonowa prowadzi sprawę nielegalnych zrzutów ścieków pogarbarskich do leśnego parowu w Borze Kombinackim przy ul. Ludźmierskiej i w efekcie – do Czarnego Dunajca.

Na terenie Rancha LOT rekontrola znowuż wskazuje, że nie wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane. Ale w mieście nie będzie już przyzwolenia na nielegalne zrzuty ścieków. 

(asz)

 

Anna Szopińska 10.09.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również