Kamery live
prognoza pogody

W nowotarskiej komendzie policji świętowano 100-lecie służby cywilnej

12 listopada 2022 10:11

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zorganizowano uroczyste obchody z okazji 100-lecia służby cywilnej. W związku z przypadającym w tym roku 100-leciem służby cywilnej, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu w obecności swojego zastępcy oraz kadry kierowniczej, wręczył wyróżnienia i upominki, a także złożył serdeczne życzenia pracownikom Policji.

W nowotarskiej komendzie policji świętowano 100-lecie służby cywilnej
 

Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest od 2000 r. w Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada. Został ustanowiony w celu podkreślenia znaczenia roli służby cywilnej i administracji państwowej.

W Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz jednostkach podległych pracuje łącznie 52 pracowników cywilnych, z czego 27 osób – to członkowie korpusu służby cywilnej. Uroczyste obchody 100-lecia służby cywilnej zorganizowano 9 listopada br. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Po oficjalnym wprowadzeniu sztandaru nowotarskiej komendy i złożeniu meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Targu inspektorowi Grzegorzowi Wyskielowi przez dowódcę uroczystości podinspektora Michała Janerko, powitano wszystkich obecnych na uroczystości. 

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu insp. Grzegorz Wyskiel, który złożył wszystkim pracownikom nowotarskiej Policji serdeczne życzenia z okazji 100-lecia służby cywilnej. Podkreślił jak ważną, sumienną i pełną oddania pracę każdego dnia wkładają w prawidłowe funkcjonowanie naszej jednostki. Komendant życzył wszystkim pracownikom satysfakcji z wykonywanych zadań, wyższych zarobków oraz sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. W dalszej części komendant wraz ze swoim zastępcą młodszym inspektorem Piotrem Darą oraz Naczelnikiem Wydziału Wspomagającego aspirantem sztabowym Jackiem Bobakiem wręczył jubileuszowe listy gratulacyjne, upominki oraz kwiaty. Podczas uroczystości wyróżniono pięciu pracowników za ponad dwudziestopięcioletnią pracę w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Po zakończeniu uroczystości i wyprowadzeniu sztandaru był czas na słodki poczęstunek. Zakup upominków wsparł Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Nowym Targu oraz Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego.

*

Państwowa służba cywilna ustanowiona została w 1922 roku. Od początku pracownikom cywilnym stawiano wysokie wymagania kompetencyjne oraz ideowo-moralne. Ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej była pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą służby cywilnej i określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP. Wprowadziła też podział funkcjonariuszy na dwie grupy: urzędników i niższych funkcjonariuszy państwowych. Kluczowym obowiązkiem funkcjonariusza państwowego była wierna służba Rzeczpospolitej. Musiał „ściśle przestrzegać ustaw i przepisów, wypełniać obowiązki swego urzędu gorliwie, sumiennie i bezstronnie oraz dbać według najlepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i spełniać wszystko, co temu dobru służy, a unikać wszystkiego, co by mu mogło szkodzić” (art. 21). Poza tym urzędnik obowiązany był do wypełniania każdego zadania zleconego przez swoich przełożonych, o ile nie było one sprzeczne z obowiązującym prawem. Nadrzędnym obowiązkiem urzędnika było zachowanie tajemnicy służbowej. Również pod względem zachowania, funkcjonariusza państwowego obowiązywały szczególne zasady, które odnosiły się do przestrzegania powagi swego stanowiska i unikania tego wszystkiego, co mogłoby obniżyć poważanie i zaufanie danego stanowiska.

Ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. obowiązywała nadal w okresie powojennym, choć następne lata to okres jej gruntownych zmian. W roku 1948 na mocy kolejnego dekretu w ustawie o państwowej służbie cywilnej zastąpiono nazwę „funkcjonariusz państwowy” nazwą „urzędnik państwowy”, a także wprowadzono podział urzędników państwowych na pracowników służb specjalnych i pracowników służby ogólnej. Kresem obowiązywania ustawy było wejście w życie nowego kodeksu pracy z 1974 r., którego przepisy wprowadzające uchylały ustawę z 1922 r., i całkowicie wykluczały mianowanie jako formę nawiązania stosunku pracy.

Po okresie transformacji ustrojowej potrzebne były nowe regulacje prawne dla służby cywilnej. I tak, 18 grudnia 1998 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa, która weszła w życie 1 lipca 1999 r. Zgodnie z regulacjami ustawowymi z 1998 r. w skład korpusu służby cywilnej w Polsce wchodzili: pracownicy służby cywilnej i urzędnicy służby cywilnej. Ustawowy katalog obowiązków członka korpusu służby cywilnej miał charakter otwarty i zawierał m.in.: przestrzeganie konstytucji i innych przepisów prawa, chronienie interesów państwa oraz praw człowieka i obywatela, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, rzetelne i bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, dochowywanie tajemnicy ustawowo chronionej. Uznając, że członek korpusu służby cywilnej nie może kierować się interesem jednostkowym lub grupowym, pracownicy służby cywilnej mieli zakaz manifestowania poglądów politycznych oraz uczestniczenia w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej pracę urzędu. Zadania SC zostały również wpisane do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 153 ust. 1).

W policji zatrudnionych jest 24 600 pracowników cywilnych – w tym ponad 11 tysięcy to członkowie korpusu służby cywilnej, z czego ponad 9 tysięcy stanowią kobiety. 100-lecie służby cywilnej to doskonała okazja, aby podkreślić ważną rolę pracowników i podziękować za trud włożony w funkcjonowanie formacji, a także poprawę bezpieczeństwa obywateli.

Wszyscy pracownicy Policji, choć nie noszą mundurów, wykonują niezwykle ważną pracę, wspomagającą służbę policjantów i są nieodłączną częścią policyjnej formacji. Pracownicy pełnią najróżniejsze funkcje – m.in. dbają o komputery, wprowadzają dane do systemów, z których później korzystają funkcjonariusze, naprawiają i konserwują sprzęt i radiowozy, organizują przetargi na zakup środków niezbędnych do codziennego funkcjonowania komend. Dobór na stanowiska w służbie cywilnej wymusza odpowiedni poziom wykształcenia i doświadczenia, dlatego nie trafiają tu ludzie z przypadku – są ambitni i profesjonalni.

KPP Nowy Targ/ Policja.pl

Fotografia: Karol Rapacz

os 12.11.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również