Kamery live
prognoza pogody

W ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość – 9 nagrobków osób pochowanych w Nowym Targu

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie z początkiem zeszłego roku, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi ewidencję grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta burmistrz Grzegorz Watycha poinformował o tym,  że do tej ewidencji zostało wpisanych 9 grobów weteranów pochowanych na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu: Wacława Żmudzińskiego, Kazimierza Ładosia, Jadwigi Apostoł-Staniszewskiej, Stanisława Guzika, Władysława Hajnosa, Tadeusza Morawy, Zygmunta Wasiewicza, Kazimierza Nekandy-Trepki oraz Janiny Kolasy. 

W ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość - 9 nagrobków osób pochowanych w Nowym Targu

Oto lista grobów weteranów z podaniem cmentarnych kwater, w jakich są położone:

– śp. Wacław Żmudzińskiego w kwaterze nr 39,
– śp. Kazimierza Ładosia w kwaterze nr 55,
– śp. Jadwigi Apostoł-Staniszewskiej w kwaterze nr 53,
– śp. Stanisława Guzika w kwaterze nr 8,
– śp. Władysława Hajnosa w kwaterze nr 31,
– śp. Tadeusza Morawy w kwaterze nr 94,
– śp. Zygmunta Wasiewicza w kwaterze nr 32,
– śp. Kazimierza Nekandy-Trepki,w kwaterze nr 19,
– śp. Janiny Kolasy w kwaterze nr 87.

Wpis do ewidencji może być dokonany na wniosek osoby fizycznej, fundacji, stowarzyszenia, kościoła lub związku wyznaniowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Wnioski dotyczące wpisu do ewidencji grobów weteranów walk o niepodległość położonych poza granicami Polski składają Konsulowie RP. Wnioski można składać listownie bądź osobiście w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Centrali IPN w Warszawie lub w Oddziałowych Biurach Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

os 24.10.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Andrzej Głowiński 15:20 09.12.2020

Panie Burmistrzu! A powstańcy Warszawscy nie walczyli o wolność ich Pan tam nie widzi to raczej skandal i arogancja!!!!!

Zobacz również