Kamery live
prognoza pogody

Umowa o dofinansowanie Geotermii – uroczyście podpisana

8 listopada 2017 13:19

W dniu wczorajszym w obecności prof. Jana Szyszko została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a PEC Geotermia Podhalańska S.A., na mocy której na rozbudowę systemu geotermalnego zostanie przeznaczone ponad 12,2 mln zł dotacji.

Umowa o dofinansowanie Geotermii - uroczyście podpisana

Uroczyste podpisanie umów odbyło się w siedzibie Ministerstwa Środowiska w obecności m.in.: prof. Jana Szyszko – Ministra Środowiska, posłów Anny Paluch i Jana Dudy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowali: dr Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu i Artur Michalski – Zastępca Prezesa. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. reprezentowali: Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu, dr inż. Piotr Długosz – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Paweł Kupczak – Wiceprezes Zarządu.

Całkowite koszty brutto projektu wynoszą ponad 32,7 mln zł, z czego łączne koszty kwalifikowalne netto to przeszło 23,7 mln zł. Projekt został dofinansowany na ponad 12,2 mln zł. W ramach projektu przewidziano m.in. następujące prace:

– kwasowanie (intensyfikacja wydobycia) odwiertu produkcyjnego PGP-3,

– rozbudowa układu pomp zatłaczających oraz filtrów w pompowni geotermalnej,

– budowa budynku na pompy ciepła,

– zakup i montaż pompy ciepła o mocy 5 MWt,

– modernizacja pomp wspomagających w Ciepłowni Geotermalnej,

– nadzór inwestorski.

Dzięki realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE wyniesie 10 MWt a wykorzystanie pierwotnej energii geotermalnej wzrośnie o ponad 6% z poziomu 91% do 97%. Część prac zostało już zrealizowanych – choćby zabieg kwasowania jednego z odwiertów, dzięki czemu zwiększyła się jego wydajność z 250 do 400 m3/h, co przełoży się na wzrost mocy cieplnej o 5 MWt.

Narodowy Fundusz zakończył unijne postępowanie konkursowe numer POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, którego alokacja wyniosła 210 mln zł. Ocenie poddano 14 wniosków przedsiębiorców, z których 9 uzyskało ocenę pozytywną, wśród nich projekt PEC Geotermia Podhalańska S.A.

mat. prasowe

NT24TV 08.11.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również