Kamery live
prognoza pogody

Tak mogło wyglądać nowe osiedle w mieście. Radni nie dali zielonego światła dla inwestycji

30 listopada 2022 11:52

Większość radnych miasta Nowego Targu opowiedziała się przeciwko przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjnych zlokalizowanych w miejscu byłej mleczarni. Oznacza to nie tylko brak akceptacji dla wizjonerskiego pomysłu budowy nowoczesnego, wielofunkcyjnego osiedla mieszkaniowego typu “mixed use”, ale póki co, zamyka również jakąkolwiek dyskusję na temat zmian kierunków zagospodarowania przestrzennego w tej części miasta. 

Tak mogło wyglądać nowe osiedle w mieście. Radni nie dali zielonego światła dla inwestycji

Zielone światło dla rozpoczęcia prac nad zmianą studium byłoby pierwszym krokiem do zmiany przeznaczenia tego obszaru, o co zawnioskował właściciel terenu, który wystąpił z odważnym pomysłem budowy w miejscu dawnej mleczarni, dużego osiedla z wysokimi budynkami wielorodzinnymi i punktami usługowymi (z przychodnią i biblioteką włącznie). Temat mocno podzielił radnych – również wewnątrz klubów opinie były sprzeczne. Ostatecznie tylko jeden głos “przeciwko” przeważył szalę i temat, póki co, nie będzie dalej procedowany. 

Wcześniej został on szeroko omówiony podczas posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, dyskutowano o nim także na forum komisji urbanistyczno-architektonicznej, która wniosek zaopiniowała pozytywnie (niejednomyślnie), jako “wstęp do rozmów na temat zmian kierunków zagospodarowania przestrzennego w tej części miasta”. 

“Teren dawnej mleczarni wymaga rewitalizacji, przywracającej temu miejscu prestiż. Miejsce to posiada walory geograficzne, skąd można kontemplować szeroki widok na Tatry i pasmo Gorców. Ideą koncepcji jest wprowadzenie zabudowy tzw. “mixed use”, czyli próby stworzenia samowystarczalnej jednostki urbanistycznej (idea tzw. miasta 15-minutowego). (…) Całość będzie stanowić modelowy przykład rewitalizacji terenu poprzemysłowego, dodając miastu Nowy Targ przestrzeni o wielofunkcyjnym charakterze oraz będzie wyrazem aspiracji całej lokalnej społeczności do bycia liderem innowacyjności w całym regionie  – uzasadniał we wniosku inwestor. Proponował on wprowadzenie wysokiej zabudowy w postaci punktowych wież mieszkalnych, wykonanych w całości z drewna, co “byłoby elementem spajającym współczesną zabudowę z naturalnym krajobrazem w sposób harmonijny”. Od strony północnej zaplanowane były dwa rzędy wysokich budynków o zróżnicowanej wysokości, pomiędzy nimi park centralny, a od trony ul. Jana Pawła II – ciąg obiektów usługowych i oświatowych, obsługujących społeczność lokalną i przybywających turystów.

-Patrząc na ten pomysł, trzeba obiektywnie stwierdzić, że jest interesujący, innowacyjny i nowoczesny, natomiast dyskusja dotyczyła tego, czy jest on realny w naszych nowotarskich warunkach – mówił naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Wojciech Watycha. 

Wśród kierunków rozwoju wschodniej części Nowego Targu, gdzie zlokalizowany jest teren dawnej mleczarni, obecnie dominuje funkcja usługowa i przemysłowa –  jest to zaplecze usługowo-gospodarcze Nowego Targu. Bardzo blisko terenu inwestycji położony jest nowy cmentarz, lotnisko, tereny usługowe (zarówno istniejące, jak i projektowane), sortownia odpadów (zlokalizowana w odległości ok. 700 m w linii prostej), Strefa Aktywności Gospodarczej, Nowa Targowica i oczyszczalnia ścieków (w odległości ok. 800 metrów). Radni, którzy byli przeciwko przystąpieniu do zmian studium, podnosili właśnie głównie kwestie związane z powyższymi uwarunkowaniami. Padały propozycje, by pomysł przenieść na tereny byłej zajezdni – sęk w tym, że mają one całkiem innego właściciela.

 

fot. rm

os 30.11.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również