Kamery live
prognoza pogody

Studia magisterskie z anglistyki – od października w Nowym Targu

20 lipca 2017 06:46

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wzbogaciła swoją ofertę o kolejne studia magisterskie. 12 lipca 2017 r. Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku filologia angielska. Kształcenie trwa 4 semestry, kandydaci mają do wyboru specjalność nauczycielską bądź tłumaczeniową.

Studia magisterskie z anglistyki - od października w Nowym Targu

Ukończenie studiów drugiego stopnia pozwala absolwentowi legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C2 i znajomością języka niemieckiego lub języka rosyjskiego na poziomie komunikacyjnym oraz posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza. Absolwenci zdobywają również pogłębioną wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów danych obszarów językowych oraz posiadają kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia angielska mogą podjąć kandydaci, którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie języka angielskiego. Natomiast na kierunek filologia, specjalność filologia angielska – nauczycielska mogą zostać przyjęci absolwenci z tytułem zawodowym licencjata, którzy w toku studiów pierwszego stopnia zrealizowali wszystkie efekty kształcenia dla modułów specjalności nauczycielskiej (w ścisłym odniesieniu do efektów kształcenia opisanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz. U. z 2012 r. poz. 131), uzyskując kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela. Rejestracja elektroniczna i przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne i niestacjonarne trwa do 22 lipca 2017 r.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

NT24TV 20.07.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również