Kamery live
prognoza pogody

Strefa Relaksu – czeka na pozwolenia

28 sierpnia 2017 13:33

Nowotarska Strefa Relaksu to zadanie, które z imponująca ilością głosów zakwalifikowało się do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, zdobywając II miejsce w okręgu ogólnomiejskim. Tymczasem mija lato, budowa Strefy się nie zaczyna… Wielu mieszkańców o losy Strefy pyta z rosnącym zniecierpliwieniem.

Strefa Relaksu – czeka na pozwolenia

Uzyskując 1314 głosów, Strefa Relaksu zajęła drugie miejsce w okręgu ogólnomiejskim. Znalazła się też wśród sześciu projektów do budżetów obywatelskich z całej Polski, ocenionych przez ekspertów jako najlepsze w konkursie internautów “Mieszkam Tu – Mądre pomysły na Mądre miasto”. W obywatelskiej inicjatywie chodzi o to, by nieuporządkowane, zarośnięte dzisiaj tereny nad Białym Dunajcem uczynić urokliwym, łatwo dostępnym i popularnym wśród mieszkańców miejscem relaksu i rodzinnej rozrywki. Projekt obliczony był na stworzenie miniplaży miejskiej, boiska do piłki plażowej, placu zabaw i siłowni pod chmurką, także wykonanie alejek, drewnianej małej architektury, toalety, ogrodzenia i oświetlenia terenu.

Pomysł mieszkańców ma być jednak realizowany na terenie zalewowym, częściowo zalesionym. Dlatego też Urząd Miasta musiał wykonać szereg czynności i procedur formalno-prawnych. Jedną z nich było przekwalifikowanie terenu leśnego na pastwiska. Po ponad półrocznym procesie, w lipcu, miasto uzyskao decyzję o przekwalifikowaniu. Ta decyzja uprawomocniła się 9. sierpnia.

Wyłoniony też został projektant – Biuro ARCHI PLAN Marcina Chryczyka z Ochotnicy Dolnej. W trakcie projektowania odbywały się konsultacje z inicjatorami pomysłu. Koszt i projektu, i założenia Strefy musi się na razie zmieścić w 150 tysiącach zapewnionych z Budżetu Obywatelskiego, jednak pierwotny zamysł był o wiele szerszy i będzie on realizowany w przyszłości.

– Na dziś, żeby móc rozpocząć prace, potrzebujemy jeszcze uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie – mówi wiceburmistrz Nowego Targu, Waldemar Wojtaszek. – Konieczne jest bowiem uzyskanie zwolnienia z zakazów obowiązujących na terenie szczególnego zagrożenia powodzią, dlatego, że jest to teren bezpośrednio sąsiadujący z Białym Dunajcem.

Jest szansa, że takie zwolnienie miasto uzyska na dniach, będzie można wtedy wystąpić do starosty o pozwolenie wodno-prawne i czekanie na nie zajmie kolejnych kilka tygodni. Pozwolenie wodno-prawne uprawniałoby już miasto do zgłoszenia robót budowlanych i do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Część prac przy Strefie można bowiem wykonać, dokonując zgłoszenia, natomiast część – np. budowa oświetlenia – bez pozwolenia pozwolenia się nie obejdzie. Miasto równocześnie przygotowuje dokumentację przetargową, by ta procedura mogła biec równolegle do uzyskiwania pozwoleń. Uzgodniony w pierwszym etapie zakres robót to: palenisko grilla wraz z rusztem i ławostołami, żwirowe ścieżki, strefa Workout, czyli treningowa i jej urządzenia, boisko do piłki plażowej oraz trawiaste powierzchnie: plaża, czytelnia pod chmurką, plac zabaw. Ponieważ RZGW nie zgodził się na wyłożenie alejek kostką, będą one miały nawierzchnię żwirową. Zostaną też zamontowane elementy małej architektury: ławki, kosze itd.

Czas na realizację przewidziano 60-dniowy, ponieważ część prac polega na plantowaniu, humusowaniu, zasianiu trawy. Pierwszy etap Strefy będzie mógł być użytkowany najbliższej jesieni.

Pełna funkcjonalność zielonej enklawy – po wyrośnięciu trawy – to przyszły rok. W dalszej perspektywie Strefa ma być doposażana w siłownię, ale taka siłownia pod chmurką to wydatek kilkudziesięciotysięczny. Środki mogłyby pochodzić albo z kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, albo z budżetu miasta, tym bardziej, że pojawił się kiedyś pomysł na budowę siłowni na wysokości Rancha LOT, po przeciwnej stronie Dunajca. Urząd Lotnictwa Cywilnego nie zgodził się jednak wtedy na umiejscowienie kolidujące z warunkami wydanymi dla lotniska. W Strefie, pod którą przeznaczono ok. hektara zalewowego terenu, można już natomiast spokojnie lokować siłownię.

/asz

NT24TV 28.08.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również