Kamery live
prognoza pogody

Strefa Aktywności Gospodarczej – już w całości wydzierżawiona. Czas na teren po NZPS

7 marca 2018 12:59

Proces naboru i przekazywania terenu inwestorom na terenie nowotarskiej Strefy Aktywności Gospodarczej został zakończony i prawie cały teren SAG został oddany w dzierżawę. Aktualnie zawartych jest 12 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 9,66 ha. Planowane przez dzierżawców nakłady na realizację inwestycji w terenach SAG wyniosą ponad 19,5 mln zł, a w nowych zakładach zostanie utworzonych minimum 57 nowych miejsc pracy. Zainteresowanie przedsiębiorców dużymi areałami pod działalność produkcyjno-usługową jest nadal duże, dlatego miasto ma w planie zagospodarować też działki na terenie byłego Kombinatu.

Strefa Aktywności Gospodarczej - już w całości wydzierżawiona. Czas na teren po NZPS

Tereny pod działalność gospodarczą wydzierżawili od miasta właściwie wyłącznie lokalni przedsiębiorcy.

-Nowotarska strefa jest zbyt mała dla dużych koncernów, w przypadku których w grę musiałyby wchodzić o wiele większe areały przy jednoczesnym dostępie do autostrady – tłumaczył Wojciech Watycha, naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki.

Część dzierżawców już prowadzi działalność na terenie SAG, większość inwestycji jest jednak w trakcie realizacji. Co ciekawe, wiele z zakładów ma związek z przetwórstwem drewna – są producenci mebli i innych wyrobów drewnianych. Są także dwie garbarnie, co jest zasadne o tyle, że teren SAG sąsiaduje z oczyszczalnią ścieków. Są też firmy zajmujące się logistyką. 

Zgodnie z założeniem, do 2020 roku wszystkie firmy mają na terenie SAG już w pełni prosperować. 

-Fakt wydzierżawienia w ciągu trzech lat całej Strefy Aktywności Gospodarczej świadczy o niedostatecznej ilości wolnych terenów przemysłowych w Nowym Targu. Mając to na względzie będą czynione dalsze kroki, aby na terenie byłych zakładów NZPS utworzyć korzystne warunki do działalności produkcyjnej na pozostałych do zagospodarowania. Jest szereg zapytań dotyczących możliwości pozyskania tam nieruchomości do zainwestowania. Największą barierą dla rozwoju budownictwa przemysłowego i inwestycji w naszym mieście jest niedostatek terenów o większym areale, rozdrobnienie terenów, problemy ze skupywaniem i gromadzeniem większego areału. Pozyskiwanie terenów od drobnych właścicieli jest obarczone wysoką ceną   – mówił podczas Sesji Rady Miasta burmistrz Grzegorz Watycha.

Strefa gospodarcza w obrębie byłych zakładów NZPS funkcjonuje w zasadzie od dawna, to właśnie tam, całkiem naturalnie koncentrowała się działalność gospodarcza i produkcyjna po upadku kombinatu. Tereny SAG przy ul. Przemysłowej (za Nową Targowicą) powstały poniekąd jako przeciwwaga do postindustrialnego obszaru byłych zakładów obuwniczych. Teraz jednak miasto – wychodząc naprzeciw wyraźnym potrzebom i oczekiwaniom – będzie podejmować działania, aby teren byłych zakładów NZPS wykorzystać.

-Na tzw. kombinacie od samego początku były tereny przemysłowe. Teraz chodzi o to, żeby poprawić infrastrukturę, drogi, które są fatalne. Na razie będziemy własnym sumptem, małymi kroczkami poprawiać tę infrastrukturę. Jeśli będą jakieś konkursy, nabory w Krakowie, będziemy o tym informować. Rzeczywiście w Nowym Targu brak jest takich większych areałów pod przemysł – przyznaje Wojciech Watycha Mamy tam jeszcze parę działek, w tym największa o powierzchni 2 hektary, to jest nasza perła w koronie. Wkrótce będą przygotowane uchwały w sprawie zbycia jednej czy dwóch działek w tamtym terenie, i pomału również ten obszar będzie w całości zagospodarowany pod tereny przemysłowe.

Czy będą tam funkcjonowały specjalne ulgi podatkowe i preferencyjne tereny dzierżawy terenów – tak, jak ma to miejsce na terenie SAG przy ul. Przemysłowej – na razie nie wiadomo. 

/os

 

os 07.03.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również