Kamery live
prognoza pogody

Stanowisko radnych z klubu Nasze Miasto w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta, tuż przed podjęciem uchwały dotyczącej udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2017 rok, zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Luberda odczytał – w imieniu swoim i kolegów – stanowisko klubu Nasze Miasto z wyrazami poparcia dla udzielenia absolutorium. 

Stanowisko radnych z klubu Nasze Miasto w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza

Choć w ostatnim czasie – z powodu kontrowersji wokół obelisku pod Kopcem Wolności – z klubu odszedł Andrzej Rajski, a wcześniej – dwóch innych radnych, klub Nasze Miasto nadal pozostaje najliczniejszym spośród klubów radnych. Należy do niego 9 osób: Marcin Kudasik, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Arkadiusz Pysz, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Danuta Szokalska-Stefaniak i Janusz Tarnowski.

Przewodniczącym klubu jest Grzegorz Luberda, który podczas ostatniej Sesji odczytał wspólne stanowisko klubu, wyrażające pełne poparcie w sprawie udzielenia absolutorium.

Oto pełna treść pisma, które uzasadnia udzielenie poparcia dla burmistrza w w/w sprawie:

Wyrażamy swoje poparcie w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Grzegorza Watychy – Burmistrza Miasta Nowy Targ.

Burmistrz Miasta Nowy Targ w 2017 roku konsekwentnie realizował politykę zrównoważonego rozwoju. Pozytywnym aspektem tej polityki jest stopniowe zmniejszanie długu Miasta przy realizacji kolejnych ważnych dla mieszkańców Nowego Targu inwestycji, w pierwszej kolejności z pozyskanym dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Na początku obecnej kadencji dług ten wynosił 52 mln zł (wskaźnik zadłużenia 47%), a na koniec 2017 r. wyniósł 33 mln zł (wskaźnik zadłużenia 25%), tj. zmniejszenie zadłużenia Miasta o 19 mln złotych w ciągu 3 lat.

W 2017 roku nie tylko z uwagą śledziliśmy działalność Burmistrza, ale również aktywnie uczestniczyliśmy w kreowaniu bieżącej polityki funkcjonowania Miasta oraz jego rozwoju. W sposób odpowiedzialny popieraliśmy propozycje przedstawiane przez Burmistrza Miasta, ale również sami zgłaszaliśmy swoje wnioski i inicjatywy, które w przeważającej większości były pozytywnie oceniane i realizowane.

Pozytywnie oceniamy poziom wykonania budżetu po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi i odpowiedzialna polityka uwzględniająca nie tylko aspiracje rozwojowe, ale również realizację zadań bieżących na możliwie wysokim poziomie, znajduje potwierdzenie w liczbach. Liczby te to przede wszystkim spadający poziom zadłużenia. Rekordowo wysoka nadwyżka operacyjna za 2017 r. sięgająca kwoty prawie 19 mln zł. Nadwyżka ta pozwoli na realizację w 2018 r. kolejnych ważnych inwestycji na które pozyskano środki z UE oraz dalszą spłatę zaciągniętego długu z lat poprzednich. Rosnące wpływy z tytułu podatku dochodowego i podatku od nieruchomości, w tym głównie związane z działalnością gospodarczą, świadczą o tym, że Miasto stale się rozwija.

Szczególnie cieszy Nas fakt ze skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na realizowane miejskie inwestycje, co ma odzwierciedlenie w obecnym stanie finansów Miasta. Między innymi dzięki staraniom Burmistrza Miasta i podległych mu pracowników rozpoczęła się realizacja długo wyczekiwanych inwestycji jak choćby: przebudowa ul. Grel (uzyskane dofinansowanie 3 mln), budowa kolejnego odcinka obwodnicy Miasta (uzyskane dofinansowanie 5,07 mln), realizacja kolejnych tras ścieżek rowerowych etap II (uzyskane dofinansowanie 2,34 mln) a w tym roku przebudowa MOKu (pozyskane dofinansowanie 6 mln), modernizacja stacji dworca PKP (uzyskane dofinansowanie 2,81 ml), przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza (uzyskane dofinansowanie 2,51 mln), remont budynku wieży wodnej (dofinansowanie 0,86 ml) budowa parkingu na ul. Kościuszki wraz z zakupem nowych autobusów do MZK (dofinansowanie 7,14 mln). Wnioski o dofinansowanie na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku na które otrzymaliśmy środki zostały przygotowane w 2017 roku.

Pozytywnie również oceniamy bogatą ofertę kulturalną zrealizowaną w 2017 r., w tym w dużej mierze przy udziale środków finansowych pozyskiwanych od sponsorów.

Odpowiedzialność za wykonanie budżetu Miasta ponosi Burmistrz, ale zależy ono w głównej mierze od pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w innych jednostkach organizacyjnych. Gratulujemy Burmistrzowi Miasta, wszystkim pracownikom Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych pozytywnej realizacji budżetu Miasta Nowy Targ za 2017 r.

 

os 28.06.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

2 komentarze
Baciok 08:01 29.06.2018

Pan Rajski odszedł z powodu kontrowersji wokół obelisku. No nie wytrzymam. A cóż to za kontrowersje ? Takie ze upamiętniono polskich patriotów i męczenników, którzy zginęli za niepodległa Polskę ? Panie Rajski jeżeli pan nie potrafi tego docenić to jest to po prostu smutne i przykre :( niech sobie stoi tam ten obelisk bo mi on kompletnie nie przeszkadza... a tym co przeszkadzam to nie musza tam chodzić...

Wyborca 07:53 29.06.2018

Brawo dla klubu! Szczególne słowa uznania dla pana Janusza Tarnowskiego, który mimo wielu różnic zdań z panem burmistrzem wykazał się olbrzymia lojalnością i wyrozumieniem dla całokształtu działań burmistrza, jego zastępców i całego urzędu. Nie można przeciez tak jak pan Rajski się obrażać na cały świat i z dnia na dzień zabrać zabawki z piaskownicy. Wstyd panie Andrzeju. Wracając do pana Tarnowskiego to Naprawdę my wyborcy bardzo to doceniamy i jesteśmy z panem panie Januszu. Proszę aby pan pozostał w samorządzie jak najdłużej. Takich samorządowców nam po prostu potrzeba.

Zobacz również