Kamery live
prognoza pogody

Specjalna pomoc dla gmin górskich

28 stycznia 2021 16:48

Polski rząd skierował do gmin górskich – czerpiących swe dochody głównie z turystyki – specjalną ofertę wsparcia. Do 12 lutego gminy górskie mogą wnioskować o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje związane z usługami turystycznymi. Program pomocy wynosi 1 mld zł. Na liście są 82 gminy małopolskie w tym Gmina Miasto Nowy Targ.

Specjalna pomoc dla gmin górskich

fot. nowytarg24.tv

– To odpowiedź rządu premiera Mateusza Morawieckiego na problemy, z którymi w dobie pandemii mierzą się w szczególności gminy położone na terenach górskich. Nasz piękny region mocno odczuwa skutki koronawirusa. Na liście ponad 200 samorządów, które mogą skorzystać ze wsparcia, są 82 gminy z Małopolski. Musimy patrzeć w przyszłość i wspólnymi siłami bilansować straty oraz napędzać rozwój gospodarki. Takie jest założenie wszystkich mechanizmów wsparcia, które opracował polski rząd. Pieniądze można będzie przeznaczyć na inwestycje związane z infrastrukturą turystyczną, jak również infrastrukturą komunalną powiązaną z usługami turystycznymi. To bilet w lepszą przyszłość. Dlatego zachęcam małopolskie gminy górskie do aplikowania o środki – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Szczegóły wsparcia 

Zgodnie uchwałą nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, gminy z województwa małopolskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Wsparcie dla gminy wynosi:

1)      40% wysokości wydatków poniesionych przez gminę na realizację inwestycji, średniorocznie w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł

lub

2)      80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia, za wybrane albo wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r., na podstawie art. 15p ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:

  1. a) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

lub

  1. b) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z – działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

W przypadku, gdyby wnioski wszystkich gmin, ujętych w załączniku nr 7 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, przekroczyły wartość 1 mld zł, wsparcie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu tak, aby zapewnić nieprzekroczenie tej kwoty.

Wsparcie z tych środków może być przeznaczone na finasowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację:

1)      szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie,

2)      placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych,

3)      parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego,

4)      skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych,

5)      infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, w szczególności dróg, chodników, oczyszczalni ścieków.

Gmina może złożyć tylko jeden wniosek. Termin składania wniosków: od 13 stycznia do 12 lutego 2021 r.

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 

os 28.01.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również