Kamery live
prognoza pogody

“Seks afera” w MCSiR ? Stanowcze oświadczenie Dyrektora

21 kwietnia 2016 15:10

Dyrektor MCSiR wydał stanowcze oświadczenie w związku z informacją przekazaną przez rad-ną Bogusławę Korwin. Pełną treść oświadczenia prezentujemy poniżej.

OŚWIADCZENIE

W związku ze słowami Pani Radnej Bogusławy Korwin skierowanymi do mnie podczas XII Sesji Rady Miasta Nowy Targ, mającej miejsce w Nowym Targu w dniu 18 kwietnia 2016 roku, tj. sło-wami o „seksaferze”, którą Pani Korwin – jak wynika z kontekstu jej wypowiedzi – wiąże z kie-rowaną przeze mnie Pływalnią Miejską w Nowym Targu, oświadczam, że twierdzenie Pani
Bogusławy Korwin o „seksaferze” jest całkowicie nieprawdziwe. Wyjaśniam, iż Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu oraz Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu nie prowadzą żadnego postępowania w sprawie zdarzenia (czy zdarzeń) określonego przez Panią Radną Bogu-sławę Korwin jako „seksafera”. Również do organów ścigania nie zostały złożone żadne doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie określonej przez Panią Radną jako „seksafera”. Publiczne zarzucanie mi przez Panią Korwin, iż niewłaściwe zarządzam zasobami ludzkimi, w tym ratownikami, którzy nie są i nigdy nie byli zatrudnieni przez MCSiR w Nowym Targu, a także obarczanie mnie bez jakiegokolwiek uzasadnienia, w tym bez przedstawienia dowodów, odpowiedzialnością za rzekomą „seksaferą” – jest wysoce niewłaściwe i krzywdzące dla mnie jak i dla wizerunku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
W związku z powyższą wypowiedzią Pani Radnej Bogusławy Korwin w czasie ww. sesji, skierowaną do mnie jako Dyrektora MCSiR w Nowy Targu, zamierzam podjąć stosowne kroki prawne.
   
    Jednocześnie w nawiązaniu do artykułu prasowego autorstwa Pana Piotra Dobosza za-tytułowanego: „Naga kąpała się w toni, czyli basen gate”, zainspirowanego wypowiedzią Pani Radnej, zamieszczonego w Tygodniku Podhalańskim (nr 16/1362) z dnia 21 kwietnia 2016 roku, informuję, iż pracownik wskazany w tym artykule, z którym rozwiązany został stosunek pracy i który odwołał się do Sądu Pracy, zwolniony został z pracy z powodów naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, nie mających nic wspólnego z prywatnymi relacjami opisanymi we wspomnianym artykule.

Dyrektor MCSiR

Bartosz Ścisłowicz

Oświadczenie datowano na dzień 21 kwietnia 2016r.

NT24TV 21.04.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również