Kamery live
prognoza pogody

Sędzia Anna Maria Wesołowska: żeby dzieciaki nie lądowały na ławie oskarżonych

NOWY TARG. Grono bardzo reprezentatywne dla działań w sferze ochrony praw dziecka i przeciwdziałaniu przemocy oraz patologii zgromadziło spotkanie edukacyjne zorganizowane przez burmistrza Nowego Targu. Sala obrad była wypełniona przedstawicielami służb, placówek i instytucji, których ściągnęła nie lada prelegentka – Anna Maria Wesołowska.

Sędzia Anna Maria Wesołowska: żeby dzieciaki nie lądowały na ławie oskarżonych

Pierwsza część spotkania służyła uwrażliwieniu na sytuację młodego pokolenia, w którym jest tak wiele coraz bardziej uwikłanych w różne patologie, problemy psychologiczne i agresję ofiar trudnych sytuacji rodzinnych. Opisowi stanu rzeczy towarzyszył przegląd problemów, jakie od przedszkola czasem do końca szkoły średniej towarzyszą dorastającej generacji.  Jako główną przyczynę tych kłopotów, nierzadko i kolizji z prawem – bohaterka mnóstwa programów i audycji wskazuje następujący „z prędkością wiatru” rozpad formalnych czy nieformalnych związków rodzicielskich. Ale dzieli się też przekonaniem, że młodzież potrafi być fantastyczna, empatyczna i wrażliwa – trzeba tylko z nią rozmawiać.

Sędzia Anna Maria Wesołowska jest gorącą orędowniczką edukacji prawnej „od przedszkola” i zachęca do zakładania w różnych placówkach oświatowych tzw. kącików prawnych, gdzie wiele służb i instytucji mogłoby przekazywać swoje informacje, np. o procedurze zakładania Niebieskiej Karty.  Przekonuje też, że skuteczna ochrona praw dziecka i walka o jego dobro mogą przynieść oczekiwane rezultaty, jednak konieczne są w tych działaniach: świadomość prawna, przepływ informacji miedzy poszczególnymi służbami, ale przede wszystkim – wysłuchanie małego człowieka, bez czynienia go kartą przetargową w sprawach rozwodowych.

W drugiej części spotkania zgromadzeni na nim przedstawiciele sądu, policji, ośrodków pomocy społecznej z szerokiego terenu, komisji antyalkoholowych, zespołów interdyscyplinarnych, szpitala, i placówek opiekuńczych, także  kuratorzy, nauczyciele i rodzice – uzyskali praktyczne porady, jakie przepisy prawa i w jaki sposób można wykorzystać, by pomoc i interwencje przyniosły odpowiednie efekty. Wielu takich narzędzi dostarcza ustawa z czerwca ubiegłego roku, „O wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”. 

Spotkanie z najbardziej medialną przedstawicielką sędziowskiego kręgu poświęcone było zagadnieniom tak ważkim i praktycznym, jak profilaktyka zintegrowana w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomości rodzinnej;  zasady odpowiedzialności nieletnich; mediacje służące rozwiązywaniu konfliktów w szkole; stosowanie środków wychowawczych wobec uczniów naruszających prawo; obowiązki dyrektora szkoły w świetle znowelizowanej ustawy; wreszcie rejestr nowych zagrożeń, wobec których staje młodzież: cyberprzemoc, uwodzenie przez Internet, nękanie przez rówieśników, alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, uzależnienia od komputera i telefonu, zbyt wczesna inicjacja seksualna, depresje, samookaleczenia. Ten rejestr, niestety, stale się powiększa.  Natomiast edukacja w wykonaniu sędzi Anny Marii Wesołowskiej wyjaśniła wiele spraw w kontekście przepisów i niosła otuchę, że wielu postaciom zła można zapobiec. Po to, by dzieciaki nie lądowały na ławach oskarżonych.

(asz)

Fot. Paweł Kos, asz

 

 

 

 

 

Anna Szopińska 14.12.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Rottwailer 13:46 14.12.2023

Świetne spotkanie :)

Zobacz również