Kamery live
prognoza pogody

Ściana może runąć na chodnik i ulicę

NOWY TARG. Od lat nie zamieszkałe posesje przy ul. Szaflarskiej to już legenda bezczynności i bezkarności właściciela. Teraz jednak nadzór budowlany rozważa zainteresowanie tą sprawą organów ścigania. Narasta zagrożenie, że połowa jednego z budynków spadnie na chodnik i na jezdnię.

Ściana może runąć na chodnik i ulicę

– W sprawie reklamy wielkoprzestrzennej, zlokalizowanej u wylotu ul. Królowej Jadwigi do Szaflarskiej, od wiosny 2021 roku miasto prowadzi postępowanie związane z naliczaniem kar, ponieważ ta tablica nie spełnia żadnych standardów nałożonych tzw. uchwałą reklamową – mówi Wojciech Watycha, naczelnik wydziału rozwoju i urbanistyki w UM Nowego Targu. – Ponadto, od dłuższego czasu, w nadzorze budowlanym, monitorujemy stan budynków, do których ta reklama jest przymocowana, ponieważ naszym zdaniem zagraża on bezpieczeństwu tak użytkowników drogi, jak i przechodniów. Te budynki zaczynają się sypać. Nadzór budowlany ma wiedzę o tym fakcie. Tym obiektem jest również zainteresowany konserwator zabytków, który prowadzi tam odrębne postępowanie, gdyż budynki, na których umieszczona jest reklama, są wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Również zarządca drogi powiatowej jest na bieżąco informowany o sytuacji. No i niecierpliwie czekamy na ruch organów właściwych do tego, by w tej sprawie zadziałać.

Kolejna decyzja administracyjna w sprawie reklamy została wydana. Czas na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właśnie upływa. Kary dotyczące niezgodnych zapisami uchwały reklam są naliczane codziennie i urosły już do kwoty prawie 180 tys. zł. Z dnia na dzień kwota się powiększa. Kiedy decyzja nakładająca kary stanie się prawomocna, a właściciel posesji nie uiści naliczonej kwoty do 14 dni, rozpocznie się egzekucja w trybie administracyjnym. Niestety, sądowe przepychanki mogą trwać latami.

Legendarna tablica reklamowa jest też przedmiotem postępowania, które od 2019 roku prowadzi nadzór budowlany. 30 października tegoż roku Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą rozbiórkę tej gabarytowej planszy. Od tej decyzji właściciel posesji się odwołał, a Wojewódzki Inspektor w Krakowie do tej pory sprawy nie rozpoznał. Powiatowy szczebel zamierza interweniować w związku z tą przewlekłością.

W pismach, które tego roku słał do nadzoru budowlanego Urząd Miasta, przewijały się już informacje o zagrożeniu, jakie stwarza pękający i rozsypujący się mur budynku, zwłaszcza ściana frontowa i narożnik. Przeprowadzona na miejscu kontrola potwierdziła taki stan rzeczy. Wynikiem prowadzonego przez nadzór budowlany postępowania była wydana 17. czerwca decyzja nakładająca na właściciela posesji obowiązek natychmiastowego wygrodzenia chodnika na całej długości elewacji frontowej, co ma być wykonane w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg. Posesor został też zobowiązany do uprzątnięcia gruzu.

Potwierdzając, że budynek zagraża bezpieczeństwu osób i mienia, nadzór budowlany nie może jednak nakazać jego rozbiórki, gdyż obiekt znajduje się w konserwatorskiej pieczy. Może jedynie nakazać wykonanie zabezpieczeń zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do tego zresztą już wcześniej wzywał właściciela, ten jednak nie zareagował i długo nie odbierał korespondencji. Ze strony nadzoru budowlanego możliwe byłoby tylko ukaranie niesfornego posesora mandatem. Dlatego, gdy nie podejmie on nakazanych działań, Powiatowy Inspektor rozważa skierowanie sprawy do organów ścigania. Bycie właścicielem lub zarządcą nieruchomości oznacza bowiem – w świetle Ustawy Prawo Budowlane – odpowiedzialność za stan techniczny obiektu.

Nakazane wygrodzenie chodnika oczywiście nie zlikwiduje zagrożenia, jakie stwarza budynek. Będzie to stanowiło wyłącznie utrudnienie dla pieszych.

(asz)

 

 

 

Anna Szopińska 19.07.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
mirek 21:41 21.07.2022

a burmistrz kiche grzeje

Zobacz również