Kamery live
prognoza pogody

Rządowe dofinansowanie na remont dróg – z dodatkowym kryterium związanym ze szczepieniami

4 sierpnia 2021 15:01

Rusza kolejny, piąty już nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorządy gminne i powiatowe mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie, czy remoncie dróg lokalnych. Dofinansowanie jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego, jednak tym razem pojawiają się także nowe kryteria oceny składanych wniosków, zgodnie z którymi premiowane będą samorządy, które skutecznie zorganizują akcje promujące szczepienia w ramach festynów, pikników, wydarzeń kulturalnych.

Rządowe dofinansowanie na remont dróg - z dodatkowym kryterium związanym ze szczepieniami

W przypadku województwa małopolskiego wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie na 2022 rok zadań powiatowych i gminnych wynosi 177 082 602,16 zł. 

Zachęcam samorządowców do aplikowania. To pula, która pozwala podjąć kolejne wyzwania inwestycyjne – tak istotne w dobie mierzenia się z gospodarczymi skutkami pandemii. Wnioski można składać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia naboru, tj. do 25 sierpnia 2021 r. mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który zdecydował o wprowadzeniu dodatkowych kryteriów przy ocenie składanych wniosków: premiowane będą samorządy, które skutecznie zorganizują akcje promujące szczepienia w ramach festynów, pikników, wydarzeń kulturalnych.

– Aby wzmocnić motywację samorządowców do aktywnego włączania się w promocję szczepień, zdecydowałem o wprowadzeniu dodatkowego kryterium w nowym naborze do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tym kryterium będzie angażowanie się przez gminy i powiaty w organizację weekendowych akcji szczepień. Poziom wyszczepialności to jeden z aspektów, które – wobec ciągle aktualnych zagrożeń związanych z epidemią – składają się na poprawę jakości życia mieszkańców. Odbudowa potencjału gospodarczego musi być skorelowana z odbudową potencjału społecznego. Wierzę, że małopolscy samorządowcy dostrzegą ten – swego rodzaju – system naczyń połączonych. Na jakość życia mieszkańców w jednakowym stopniu obecnie składają się dobre drogi lokalne, jak i skuteczna ochrona przed koronawirusem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przyjęto, że miasta powyżej 5 tysięcy mieszkańców i gminy miejsko-wiejskie oraz powiaty ziemskie w przypadku

    1. zaszczepienia podczas takich akcji minimum 200 osób otrzymają 1 punkt,
    2. zaszczepienia minimum 300 osób otrzymają 3 punkty,
    3. zaszczepienia minimum 400 osób otrzymają 5 punktów.

Ocena będzie prowadzona dla działań samorządów, które odbyły się po 12 czerwca 2021 r. i trwają do 31 sierpnia 2021 r. Dany samorząd może organizować więcej niż jeden punkt szczepień tymczasowych w okresie od 12 czerwca do 31 sierpień, zaś liczba szczepień (I dawka) sumuje się.  

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wojewoda małopolski Łukasz Kmita wprowadził również kryterium, na podstawie którego będzie można dostać dodatkowe punkty w przypadku naprawy zniszczeń popowodziowych. Zadanie polegające na remoncie albo odbudowie drogi powiatowej lub gminnej, zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2018-2020 może otrzymać 3 punkty przy ocenie wniosku.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny samorządów, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania. Maksymalne dofinansowanie jednego zadania może wynieść 30 mln zł.

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

fot. arch. nowytarg24.tv/zdjęcie poglądowe

os 04.08.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również