Kamery live
prognoza pogody

Rusza PSZOK w Krościenku nad Dunajcem

4 czerwca 2021 12:20

W Krościenku nad Dunajcem dokonano uroczystego otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W wydarzeniu uczestniczył Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, podhalańscy parlamentarzyści, wicemarszałek województwa małopolskiego oraz przedstawiciele lokalnych władz. Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Punktu selektywnej zbiórki jeszcze w tym roku doczeka się także Gmina Miasto Nowy Targ. 

Rusza PSZOK w Krościenku nad Dunajcem

To dobra wiadomość dla mieszkańców gminy, którzy będą mogli tu przywieźć i bezpłatnie zostawić posegregowane śmieci oraz rzeczy, które po naprawie zyskają drugie życie i posłużą innym.

-Ta inwestycja to ważny krok w kierunku poprawy czystości w naszym regionie. Wierzę, że otwarcia kolejnych, równie nowoczesnych, punktów segregacji odpadów w Małopolsce będą tylko kwestią czasu – powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz podczas oficjalnego otwarcia Punktu w Krościenku nad Dunajcem.

PSZOK ma za zadanie odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych – zarówno odpadów innych niż niebezpieczne, jak również odpadów niebezpiecznych – w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy Krościenko.

Przewiduje się, że w PSZOK zrealizowanym w ramach projektu, w pierwszym pełnym roku eksploatacji zostanie zebrane selektywnie 681 kg odpadów od 6 823 mieszkańców gminy. Dodatkowo zbiórka będzie wspomagana Miejską Stacją Recyclingową – z możliwością ustawiania w różnych punktach Gminy. Konstrukcja stacji umożliwi dostosowanie zbieranych frakcji do oczekiwań społecznych, pory roku itd. Projekt przewidywał również ogrodzenie terenu inwestycji w celu uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

PSZOK pomoże w zapewnieniu właściwej hierarchii sposobów postępowania z odpadami, dzięki stworzeniu możliwości przekazania do recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Krościenko i poddaniu zebranych odpadów zielonych procesom przetwarzania i produkcji kompostu w wyspecjalizowanej instalacji regionalnej.

Oprócz funkcji podstawowych obiekt będzie pełnił funkcję centrum edukacji atrakcyjnego szczególnie dla młodzieży i dzieci. W tym celu powstała ścieżka edukacyjna, którą tworzy: tablice tematyczne, laboratorium energii odnawialnej, makieta przestrzenna PSZOK, gabloty informacyjne, stanowiska do praktycznej nauki segregacji odpadów, część rekreacyjna dla najmłodszych.

Co można zostawić w PSZOK? odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, metale, odzież i tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, świetlówki i żarówki energooszczędne, opakowania po farbach, lakierach, stare farby i rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin i odczynnikach chemicznych, przepracowane oleje i filtry olejowe, tworzywa sztuczne, w tym styropian opakowaniowy.

Czego nie można zostawić? niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, popiołu i żużla, części samochodowych (np.: szyb, zderzaków, reflektorów, elementów karoserii, plastików samochodowych), opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, gaśnic i butli gazowych, odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpadów w opakowaniach cieknących, odpadów poprodukcyjnych, odpadów budowlanych zawierających azbest, papę, smołę, ondulinę itp., odpadów budowlanych z budów, remontów, demontaży, wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

mat. prasowy UM WM

os 04.06.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również