Kamery live
prognoza pogody

Rezolucja powiatu do Sejmiku Województwa: dla uchwały antysmogowej – trzyletnia prolongata

1 sierpnia 2022 16:01

POWIAT NOWOTARSKI. Powiatowi radni przyjęli rezolucję w sprawie wydłużenia o 3 lata terminów dostosowania instalacji cieplnych do wymogów wojewódzkiej uchwały antysmogowej, uzasadniając to aktualną, a niemożliwą do przewidzenia w 2017 r. sytuacją społeczno-ekonomiczną i niemożnością wymiany źródła ciepła do końca tego roku w wielu gospodarstwach domowych.

Rezolucja powiatu do Sejmiku Województwa: dla uchwały antysmogowej – trzyletnia prolongata

Oto treść rezolucji:

W trosce o ochronę środowiska, ale także o bezpieczeństwo finansowe rodzin oraz ich świadomość przestrzegania obowiązujących norm prawnych, zwracamy się z apelem o wydłużenie o okres 3 lat terminów określonych w §9 ust.2 pkt.1 „uchwały antysmogowej” Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Zdecydowana większość jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Nowotarskiego podjęła szereg działań mających na celu wdrażanie programu ochrony powietrza i uchwał antysmogowych. Efektem tego jest wydatkowanie sporych środków publicznych na działania w zakresie kampanii społecznych jak i przede wszystkim realizacja rozmaitych projektów w zakresie wymian źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Podhala. Niestety, osiągnięcie założonych wskaźników i celów zostało zagrożone obecną sytuacją społeczno-ekonomiczną ,czego nie dało się przewidzieć przy podejmowaniu uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskie z dnia 23. stycznia 2017 r.

Oczywistym jest stwierdzenie, że w bieżącym roku wystąpiły ogromne utrudnienia w zaopatrzeniu na rynku energii, w tym paliw stałych, wynikające z agresji Rosji na Ukrainę oraz występujące już wcześniej przerwania łańcuchów dostaw wielu komponentów potrzebnych do produkcji różnych urządzeń, co bardzo niekorzystnie wpłynęło na poziom cen urządzeń grzewczych każdego rodzaju i ich dostępność. Urząd Marszałkowski dysponuje szczegółowymi danymi z ewidencji źródeł ciepła w poszczególnych gminach. Na podstawie tych danych należy przeanalizować, czy istnieje realna szansa na spełnienie wymogu wymiany określonych źródeł grzewczych do końca 2022r. Naszym zdaniem istnieje duży procent gospodarstw domowych, dla których spełnienie wymogu wymiany pieca do końca bieżącego roku jest całkowicie niemożliwe.  W okresie dynamicznego wzrostu inflacji, spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, należy pochylić się też nad priorytetami, jakimi przeciętne gospodarstwo domowe na terenie Podhala będzie się kierować w nadchodzącym sezonie grzewczym. W pierwszej kolejności rodzina musi zapewnić opał dla ogrzania domu, a w dalszej wymianę pieca na kocioł nowej generacji. Jako społeczność powiatu nowotarskiego widzimy potrzebę realizacji cytowanej „uchwały antysmogowej”, lecz w innym,  to znaczy w wydłużonym o 3 lata przedziale czasowym.

Rada Powiatu Nowotarskiego, przekonana o ważności unormowań zawartych w „uchwale antysmogowej”, ale znająca możliwości finansowe wielu rodzin a także rynek usług,   formułuje tę rezolucję.

(asz)

Anna Szopińska 01.08.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również