Kamery live
prognoza pogody

Reorganizacja w urzędzie. Wydział Oświaty połączy się z Centrum Usług Wspólnych

12 marca 2021 14:04

Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych – tak będzie nazywała się jednostka, która kompleksowo zajmie się sprawami miejskich szkół i przedszkoli. Poza obsługą finansowo-księgową, centrum przejmie teraz wszystkie zadania realizowane dotychczas przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Nowy Targ. Dla trojga pracowników wydziału oznacza to przenosiny na plac Evry, gdzie znajduje się siedziba MCUW. Wydział Oświaty w urzędzie tym samym przestanie istnieć. Centralizacja zarządzania oświatą  ma zapewnić sprawniejszą organizację pracy. Uchwała w sprawie tej zmiany została już pozytywnie zaopiniowana przez większość radnych. Głosowanie odbędzie się podczas poniedziałkowej sesji. 

Reorganizacja w urzędzie. Wydział Oświaty połączy się z Centrum Usług Wspólnych

Projekt uchwały w tej sprawie referował wczoraj podczas obrad komisji sekretarz miasta Zbigniew Strama. Wśród celów proponowanej zmiany wymieniał “poprawę funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych w mieście; dążenie do poprawy efektywności wydatkowania środków na obsługę oświaty, optymalizację wykorzystania zasobów i kadry”. 

-Wszyscy pracownicy Wydziału Oświaty i Miejskiego Centrum Usług Wspólnych będą pracownikami Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych. Przekazanie realizacji zadań do Centrum umożliwi centralizację zarządzania oświatą. W jednym miejscu będzie można załatwić wszystkie sprawy, natomiast pracownicy będą mogli ze sobą współpracować i efektywniej wykonywać zadania dotyczące szkół i przedszkoli. Współpraca pracowników merytorycznych z pracownikami działu finansów jest bardzo ważna – podkreślał sekretarz Zbiginew Strama – -Łatwiej podejmować decyzje merytoryczne, mając wiedzę na temat finansów, na przykład co do oceny możliwości. Dogodniej prowadzić obsługę finansową, mając wiedzę merytoryczną w zakresie realizowanych zadań.

Wśród konkretnych korzyści wymienił m.in. sprawne organizowanie zastępstw, bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób, szybszą reakcję na ewentualne nieprawidłowości oraz łatwiejszy dostęp do wszystkich informacji.

Propozycję pozytywnie ocenił radny Bartłomiej Garbacz, określając ją jako “zmianę we właściwym kierunku, która usprawni oraz przyniesie wymierne korzyści finansowe”. Żadnych uwag nie zgłosił przysłuchujący się obradom Komisji Oświaty Marcin Domin, prezes oddziału powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Targu. Większość radnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Głosowanie odbędzie się podczas poniedziałkowej sesji. 

Miejskie Centrum Usług Wspólnych znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy placu Evry w Nowym Targu. Jego dyrektorem jest Ewa Bobek. 

 

os 12.03.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również