Kamery live
prognoza pogody

Remont powiatowej drogi Raba Wyżna – Podwilk z 3 mln zł dofinansowania z funduszu leśnego

2 października 2022 11:39
Wyciszenie Włącz dźwięk

25 września 2022 r. podczas “Rodzinnego Rajdu Rowerowego” w Nowym Targu zorganizowanego przez Urząd Miasta Nowego Targu w partnerstwie z Lasami Państwowymi, Krzysztof Faber Starosta Nowotarski otrzymał z rąk Edwarda Siarki – Wiceministra Klimatu i Środowiska, Pawła Szczygła – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, jak również Józefa Oskwarka – Nadleśniczego Nadleśnictwa w Nowym Targu i jego zastępcy Daniela Kuspera, promesy potwierdzające dofinansowanie z Funduszu Leśnego inwestycji drogowej pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Harkabuz  i Podsarnie”. Środki w wysokości 3 mln zł zostały przyznane dzięki szczególnym staraniom wiceministra Edwarda Siarki.

Lasy Państwowe w Nowym Targu podjęły współpracę polegającą na wspomaganiu finansowym samorządów gmin oraz powiatów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną.

Przykładem takiej współpracy jest dofinansowanie realizacji zadania z zakresu infrastruktury drogowego a w szczególności inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Harkabuz i Podsarnie”. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace remontowe na drodze powiatowej, polegające na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni poprzez siatki zbrojeniowe i ułożeniu nowych warstw z masy bitumicznej (warstwa wiążąca i warstwa  ścieralna). Obustronne  pobocza drogi zostaną poddane renowacji poprzez uzupełnienie kruszywem i destruktem. Łączna długość drogi  poddanej pracom remontowym wyniesie  4 120,00 mb.

Dzięki bardzo dobrej współpracy oraz działań Nadleśnictwa Nowy Targ udało się uzyskać dofinansowanie na realizację zadania  z zakresu infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego w ramach funduszu leśnego która opiewa na kwotę 3 mln zł.

Celem współpracy Dyrekcji Lasów Państwowych w zakresie modernizacji dróg powiatowych jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, która stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, w tym gospodarki leśnej. Ta współpraca przyczynia się do poprawiania bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenia poziomu życia obywateli i zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Przekazując z Funduszu Leśnego środki dla Powiatu Nowotarskiego na rozwój dróg lokalnych Lasy Państwowe przyczyniają się także do tworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

tekst: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

os 02.10.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również