Kamery live
prognoza pogody

Remont peronu pierwszego – wpisany do strategicznego dokumentu

1 marca 2021 15:05

Przebudowa peronu pierwszego na stacji kolejowej w Nowym Targu została ujęta w strategicznym programie rozwoju systemu transportowego Podtatrza do 2030 roku, przyjętym przez rząd w połowie czerwca 2020 roku. Choć podmiotem odpowiedzialnym za tę inwestycję jest PKP PLK, niewykluczone, że będzie ona realizowana przy wsparciu samorządów województwa małopolskiego i miasta Nowy Targ. 

Remont peronu pierwszego - wpisany do strategicznego dokumentu

O losy pierwszego peronu – jedynej niewyremontowanej części dworcowego kompleksu, który w ostatnim czasie został poddany gruntownej rewitalizacji – pytał w interpelacji radny Szymon Fatla. To temat, który jest częstym przedmiotem dyskusji i kontrowersji.  Radny pytał o działania podjęte przez miasto w ciągu ostatniego półrocza, w kierunku przyspieszenia inwestycji. 

-Przebudowa peronu nr 1 dworca kolejowego w Nowym Targu dzięki staraniom miasta i współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego została ujęta w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 16 czerwca 2020 roku dokumencie strategicznym pn. “Program rozwoju systemu transportowego Podtatrza do 2030 roku”. To zadanie zostało wpisane w załączniku nr 1 do dokumentu, na indykatywnej liście przedsięwzięć, a  jako podmiot odpowiedzialny za jego realizację wskazano PKP PLK SA – poinformował burmistrz Nowego Targu w odpowiedzi na interpelację. Zapewnił, że mimo, że inwestycja nie należy do zadań miasta, kwestia była wielokrotnie poruszana na wszystkich spotkaniach przedstawicieli miasta z PKP PLK i w korespondencji z dyrektorem spółki.

-Wielokrotnie podkreślano też zaangażowanie miasta w modernizację infrastruktury mającej na celu obsługę linii kolejowej, między innymi dworca kolejowego, parkingów oraz drogi dojazdowej. W odpowiedzi uzyskano pisemną deklarację, że po zapewnieniu środków oraz określeniu dokładnego zakresu rzeczowego Kontraktu, PKP PLK niezwłocznie przystąpi do finalizowania tej inwestycji, możliwe jest, że przy wsparciu samorządów Woj. Małopolskiego i Miasta Nowy Targ. Uznać zatem należy, że wszelkie możliwe działania ze strony miasta zostały podjęte i temat będzie nadal monitorowany – stwierdza burmistrz Grzegorz Watycha. 

Z otrzymanych przez miasto informacji wynika, że realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych obejmujących infrastrukturę PKP PLK, będzie możliwa w nadchodzącej perspektywie finansowania unijnego. 

 

os 01.03.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również