Kamery live
prognoza pogody

Reklamowy chaos w Nowym Targu – do uporządkowania!

15 stycznia 2018 10:18
Wyciszenie Włącz dźwięk

W ramach prac nad projektem tzw. uchwały reklamowej, Gmina Miasto Nowy Targ przygotowała koncepcję uchwały określającą zasady sytuowania urządzeń reklamowych na terenie miasta. Zakłada ona m.in. całkowity zakaz sytuowania reklam wzdłuż istniejącej i projektowanej „zakopianki” w pasie od 50 do 200 m od krawędzi jezdni, zgodnie z zasadami przyjętymi przez większość gmin, przez które przebiega ta jedna z najsłynniejszych polskich dróg. Pozostały obszar Nowego Targu został podzielony na strefy, gdzie sytuowanie reklam czy szyldów będzie podlegało regulacjom określonym w uchwale.

Dowolne i niekontrolowane umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych szpeci krajobraz miasta i Podhala. Uchwalenie w przyszłości powyższej uchwały powinno zapobiec dalszej degradacji przestrzeni publicznej, czego obecnie jesteśmy świadkami. Dotyczy to szczególnie obszaru historycznego centrum miasta oraz terenów wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, w tym „zakopianki”, które są niechlubnym przykładem degradacji krajobrazu w skali kraju.

Podjęte przez władze miasta działania wpisują się w kampanię społeczną „Krajobraz mojego miasta” zainaugurowaną w 2016 r. przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Ponadto przygotowany dokument jest odpowiedzią na program zainicjowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nazwą „Montevideo” czyli „widzę góry”, mającego zachęcić gminy położone wzdłuż „zakopianki” do podjęcia działań na rzecz poprawy jakości krajobrazu wzdłuż drogi Kraków – Zakopane.

Konsultacje społeczne dotyczące przygotowanej koncepcji uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ trwają do 5 lutego br. W dniu 25 stycznia br., o godz. 1300 w Sali Obrad Urzędu Miasta przewidziane jest spotkanie z mieszkańcami miasta, na którym zostanie omówiona koncepcja uchwały. Podczas konsultacji można zgłaszać zastrzeżenia do koncepcji uchwały.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz treść przygotowanej koncepcji uchwały dostępne są na stronie internetowej miasta oraz w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta, pok. 231.

Materiał filmowy – w archiwalnym “Przeglądzie Tygodniowym” (od min. 10:50). Zapraszamy do oglądania!

źródło: UM Nowy Targ

os 15.01.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Architekt 22:04 17.01.2018

Nareszczie

Zobacz również